Category: Arhiva

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XLVII – XLVIII · 2007 – 2008

SUMAR   STUDII   DRAGOŞ MOLDOVANU, Hidronime de origine veche turcică în sudul Moldovei … [ 7 ] DRAGOŞ MOLDOVANU, Psaltirea în versuri a lui Ştefan din Făgăraş (Fogarasi). Comentarii filologice … [ 27 ] MIOARA DRAGOMIR, Analiza semantică şi etimologică a unor cuvinte din Hronograful den începutul lumii (ms. 3517). Noi argumente în susţinerea …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XLIV – XLVI · 2004–2006

SUMAR   ANNIVERSARIA VASILE D. ŢÂRA, Profesorul Gavril Istrate la a 90-a aniversare … [ 7 ] LUMINIŢA FASSEL, Latinitate vs. romanitate şi raportul continuitate vs. discontinuitate. Din nou despre latina vulgară…[15 ]   LINGVISTICĂ EUGEN MUNTEANU, Un caz de inconsecvenţă ortografică cu motivaţie confesională: I(i)sus H(Ch)ristos … [ 29 ] LAURA MANEA, Elemente de …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XLII – XLIII · 2002–2003

SUMAR   LINGVISTICĂ   LAURA MANEA, Elemente de origine latină în scrierea lui Dosoftei Viaţa şi petreacerea svinţilor (Litera A, partea a II-a)…[ 9 ] MIOARA SĂCRIERU-DRAGOMIR, Hronograf den începutul lumii… – o traducere din limba greacă… [ 37 ] DOINA COBEŢ, Articolul în gramaticile româneşti din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea… [ 47 …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXXIX – XLI · 1999–2001

SUMAR   LINGVISTICĂ CARMEN-GABRIELA PAMFIL, O etimologie controversată: vorbă < (v. rom. dvorbă < ) sl. dvorĭba… [ 9 ] LAURA MANEA, Elemente de origine latină în scrierea lui Dosoftei Viaţa şi petreacerea svinţilor (Litera A, partea I)… [ 33 ] IOANA MOLDOVANU, Structura lingvistică a Bibliei de la Bucureşti şi problema contribuţiei sale la dezvoltarea …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXXIV – XXXV · 1994 -1998

SUMAR   CONSTANTIN CIOPRAGA LA 80 DE ANI   SORINA BĂLĂNESCU, Constantin Ciopraga – romancier… [ 9 ] LEONIDA MANIU, „Fenomenul Sadoveanu” în viziunea lui Constantin Ciopraga… [ 13 ] PETRU URSACHE, Legendele frumuseţii… [ 23 ] STĂNUŢA CREŢU, Avatarurile Modelului… [ 37 ]   CENTENAR N.I. POPA   GAVRIL ISTRATE, Profesorul. O mare conştiinţă… …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXVIII · 1981-1982 A

   SUMAR   STUDII   DRAGOŞ MOLDOVANU, Etimologia hidronimului MOLDOVA… [ 5 ] VLAD CIJOCARU, Cîmpul semantic al noţiunii de “loc defrişat” în toponimia din bazinul Uzului (Moldova)… [ 63 ] C. FRÂNCU, Vechimea unei particularităţi dialectale dacoromâne cu corespondent în albaneză: imperativul de tipul duce-vă-ţi, duceţi-vă-ţi… [ 81 ] CRISTINA FLORESCU, Specificul metaforei în …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXVII · 1979-1980

  SUMAR   STUDII   V. ARVINTE, Atlas Linguarum Europae (ALE). Comentariu la întrebarea 117,  “la cicogne”… [ 5 ] DRAGOŞ MOLDOVANU, Sufixul-ari (pl. lui -ar) în toponimia românească. Origine, funcţionalitate, dinamică… [ 21 ] LUCIA CIREŞ, Aspecte ale colindatului în Moldova… [ 69 ] STĂNUŢĂ CREŢU, Fantasticul sadovenian… [ 89 ] FLORIN FAIFER, Structuri …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXVI · 1977-1978

   SUMAR   100 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI DAN MĂNUCĂ, Independenţa naţională şi literatura română dintre 1850-1860… [ 5 ] REMUS ZĂSTROIU, Grigore R. Bossueceanu, un luptător pentru Unire şi Independenţă… [ 15 ] AL. TEODORESCU, Mihai Eminescu şi Independenţa naţională… [ 21 ]   STUDII   VASILE ARVINTE, Numele poporului, al limbii …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXV · 1976

   SUMAR   STUDII   STUDII VASILE ARVINTE, Contribuţii onomasiologice: fînat, fîneaţă şi termeni înrudiţi… [ 5 ] N. A. URSU, Poetul moldovean necunoscut Manolache Cîrjă şi paternitatea unor versuri atribuite lui Conachi… [ 15 ] ION TALOŞ, Solomonarul- în credinţele şi legendele populare româneşti… [ 39 ] STELIAN DUMISTRĂCEL, Noul Atlas lingvistic român, pe …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXIV · 1973

  SUMAR   STUDII   CONSTANTIN FRÎNCU, Complementele circumstanţiale de excepţie şi cumulativ în limba română din secolul al XVI-lea..[ 5 ] KLAUS STEINKE, Problema modelelor gramaticii lui Ienăchiţă Văcărescu… [ 17 ] ION NUŢĂ, Denumiri pentru soiuri de struguri în Moldova. Împrumuturile… [ 35 ] D. IRIMIA, Aspecte stilistice ale articulării substantivului în poezia …

Continue reading