Category: Arhiva

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXIII · 1972

   SUMAR   STUDII  LINGVISTICĂ STELIAN DUMISTRĂCEL, Adapatarea fonetică a neologismului în graiurile populare româneşti. Acomodarea, asimilarea, propagarea, diferenţierea şi disimilarea sunetelor … [ 5 ] I. A. FLOREA, Nume de agent si de ocupaţie în terminologia fierăriei… [ 41 ] DRAGOŞ MOLDOVANU, Principii ale lexicologiei toponimice… [ 73 ] ISTORIE LITERARĂ RODICA CIOCAN-IVĂNESCU,  Câteva …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXII · 1971

  SUMAR   STUDII LINGVISTICĂ STELIAN DUMISTRĂCEL, Africatele c ( c ) şi g ( d ) în graiurile de tip moldovenesc şi bănăţean, pe baza ALR… [ 5 ] IOAN LOBIUC, Împrumuturi româneşti zoonimia huţulă… [ 27 ] I. NUŢĂ, Denumiri pentru soiuri de struguri în Moldova… [ 49 ] KLAUS STEINKE, Tratat de …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXI · 1970

   SUMAR   STUDII  LINGVISTICĂ VASILE ARVINTE, Atlasul lingvistic al Moldovei şi Bucovinei… [ 5 ] DRAGOŞ MOLDOVANU, Legile formative ale toponimelor româneşti cu radical antroponimic. I. Formaţii de plural… [ 15 ] ECATERINA TEODORESCU, Categoria gramaticală persoană … [ 49 ] D. IRIMIA, Semiauxiliare… [ 79 ]   LITERATURĂ ADRIAN MARINO, În jurul genurilor …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XX · 1969

   SUMAR   STUDII  LINGVISTICĂ  ARVINTE, Limita de vest a teritoriului romanizat de la baza limbii române… [ 5  ] MINIŢA FASSEL, Modificările de gen la substantivele din latina perioadei imperiale şi medievale… [ 19 ] TRAIAN MACONESCU, Elemente sintactice latine în cronica lui Grigore Ureche… [ 35 ] DRAGOŞ MOLDOVANU, Stilizarea citatului biblic în …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XIX · 1968

  SUMAR   STUDII LINGVISTICĂ TH. SIMENSCHY, Studii sintactice. Aspecte ale genitivului posesiv şi partitiv… [ 5 ] VASILE ARVINTE, Raporturile lingvistice germano-române.… [ 13 ] DRAGOŞ MOLDOVANU, Oriental şi clasic în stilistica frazei lui Dimitrie Cantemir… [ 29 ] ION FLOREA, Sistemul prefixelor de negare în limba română literară… [ 61 ]   ISTORIE …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XVI · 1965

  SUMAR   OMAGIU PROFESORULUI AL. DIMA  CU PRILEJUL IMPLINIRII A 60 DE ANI   N. I. POPA,  Omul de ştiinţă şi profesorul… [ 5 ] AL. TEODORESCU, Preocupări folcloristice în activitatea critică a lui Al. Dima… [ 17 ] D. MĂNUCĂ, Profesor şi îndrumător… [ 25 ] *** Lucrările profesorului Al. Dima, membru corespondent …

Continue reading

Anuar de filologie, Tom XV · 1964

  SUMAR STUDII AL. DIMA, Dezvoltarea teoriei literare în anii puterii populare… [ 3 ] N. I. POPA, Originalitatea romantismului romînesc… [ 21 ] AL. TEODORESCU, Creaţia lui Eminescu pe baze folclorice… [ 33 ] AL. ANDRIESCU, Limba şi stilul presei romîneşti în perioada 1829- 1860… [ 49 ] STELIAN DUMISTRĂCEL, Neologismul în terminologia agricolă …

Continue reading