Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXIV · 1973

 

SUMAR

 

STUDII

 

 

NOTE ŞI DOCUMENTE

 

 

 

 • PILAR VAZQUEZ CUESTA y MARIA ALBERTINA DA LUZ,  Gramatica portuguesa, I-II, Madrid, 1971, 403 + 413  p. (Iorgu Iordan)… [ 193 ]
 • LADISLAV ZGUSTA, Manual of Lexicography, Praha, Publishing House of the Czechoslovask Academy of Sciences, 1971, 358 p. (Ioan Oprea)… [194 ]
 • I. RIZESCU, II. Tikitin. Omul şi opera, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1971, 188 p. (Victoria Zăstroiu)… [ 197 ]
 • VALERIA GUŢU ROMALO, Corectitudine şi greşeală, Bucureşti, Editura ştiinţifică,1972, 285 p. (Maria Vişoianu)… [ 199 ]
 • *** Dicţionar de sinonime, Bucureşti, Editura Albatros, 1972, 307 p. (Doina Cobeţ)… [ 203 ]
 • MIHAI DRĂGAN, B.P. Haşdeu, Iaşi, Editura Junimea, 1972, 307 p.  (Dan Mănucă)… [ 207 ]
 • DAN MĂNUCĂ, Scriitori jurnalişti, Iaşi, Editura Junimea, 1971, 272 p. (Remus Zăstroiu)… [ 208 ]
 • ADRIANA ILIESCU, Reviste literare din ultimul deceniu al secolului al 19-lea, Bucureşti, Minerva, 1972, 320 p. (Remus Zăstroiu)… [ 209 ]
 • M. BUCUR, B. CAPESIUS, G. DAVID, AL. DIMA, K. ENGEL, RODICA FLOREA, E. MANU, I. OPRIŞAN, O. PAPADIMA, Istoria şi teoria comparatismului în România, sub îngrijirea ştiinţifică a prof.  Al. Dima şi Ovidiu Papadima, Bucureşti, Editura Academiei R. S. România,1972, 360 p. (N. I. Popa)… [ 211 ]
 • VASILE OARCEA, Poezii populare din Ţara Zarandului, Bucureşti, Minerva, 1972, 525 p. (Lucia Cireş)… [214 ]
 • JEAN PIERE RICHARD, Etudes sur le romantisme, Paris, Editions du Seuil, 1970- 420 p.  (Anca Măgureanu)… [217 ]
 • GEORGES POULET, La conscience critique, Paris, Librairie Jose Corti, 1971, 314 p. (Petruţa Spîna)… [ 218 ]
 • “Manuscriptum”, Revistă trimestrială editată de Muzeul literaturii române, III, 1972, nr. 2 (7) – 4 (9) (Rodica Şuiu)… [ 220 ]

 

CRONICĂ

 

 • Activitatea Centrului de lingvistică, istorie literară şi folclor în anul 1973… [ 223 ]