Copyright

ANUAR DE LINGVISTICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ (ALIL) – FORMULAR COPYRIGHT

(Formularul trebuie completat, imprimat, semnat și trimis, în format electronic, redacției ALIL.)

Titlul contribuției:

Autor(i) :

Adresa de e-mail pentru corespondență :

Număr de telefon pentru corespondență:

Ca autor corespondent, accept și declar, în nume propriu și, dacă este cazul, în numele celorlalți autori, următoarele:

  1. Lucrarea propusă reprezintă contribuția originală a autorului/autorilor;
  2. Autorul/autorii au participat personal la elaborarea lucrării și sunt responsabili pentru forma finală a acesteia;
  3. Ca unic autor, îmi revin toate responsabilitățile care incumbă din prezentul formular/ în cazul propunerii unei lucrări colective, sunt autorizat de către coautorii prezentei contribuții în vederea contractării angajamentelor care incumbă din acest formular și voi răspunde la orice problemă care ar rezulta din aplicarea sa concretă. Toți coautorii cunosc și au acceptat ultima versiune a articolului propus. Informațiile privitoare la autori au fost consemnate corect. Articolul nu a mai fost publicat și nici propus spre publicare la altă revistă. Textul, schemele, imaginile și documentele incluse în prezentul articol nu cad sub dreptul de copyright al niciunei terțe părți.
  4. Cedez toate drepturile economice asupra prezentului material, inclusiv dreptul de procesare, copyright, reprezentare, imprimare, publicare, distribuție și transmitere prin internet, precum și sub alte forme de comunicare publică, Anuarului de lingvistică și Istorie literară (ALIL), pe o perioadă nelimitată. Lucrarea propusă nu include niciun material și nicio metodă de cercetare ilegale.

Autor corespondent:

Data:

Semnătura:

 

ANUAR DE LINGVISTICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ / Linguistics and Literary History Yearbook (ALIL) COPYRIGHT FORM

(The form must be filled, printed, signed and uploaded to the journal submission system.)

Paper Title :

Author(s) :

Email of Corresponding Author:

Phone of Corresponding Author:

As the corresponding author, in the name of all the other authors, I accept and undertake that:

  1. The presented paper is the original study of the author(s)
  2. Each of the authors participated in the study individually and they took all the responsibility to carry out this study;
  3. I obtained authorization from all of the authors of the presented paper to contract engagements which are involved in the form; I will be responsible for all controversies that is and/or can be arose by these reasons; all the authors have seen and accepted the last version of the presented article; the information related to all the authors were written correctly; the article was not published or was not uploaded to be published in any other journals; the text, figures and documents in the article do not have any Copyright Infringement of other parties;
  4. I convey all economic rights; including especially processing, copyright, representation, printing, publication, distribution and transmission through the Internet and also all of the communication to the public rights to the Linguistics and Literary History Yearbook (ALIL) for unlimited use. No unlawful material or method was used while research was carried out.

Corresponding Author:

Date:

Signature: