Office/ Redacţia

  • LUMINIŢA  BOTOŞINEANU – chief editor (redactor-şef)
  • REMUS  ZĂSTROIU – deputy chief editor (redactor-şef adjunct)
  • DANIELA  BUTNARU – scientific secretary (secretar ştiinţific de redacţie)
  • ASTRID  CAMBOSE – editorial secretary (secretar de redacție)
  • MARICICA  MUNTEANU