Conflicts of interest / Conflicte de interes

In order to reach a fair evaluation of the submitted manuscripts, ALIL reviewers and editors must declare any potential competing interests, regarding having received fees for consulting, or research funding, having been a share owner or having been employed by a company that may be interested in the publication or in the rejection of the reviewed material etc.

All potential conflicts of interest, regarding retribution, employment, research funding etc. must be declared by the author(s) when they submit the manuscript.

________________________________________________

Pentru ca evaluarea manuscriselor propuse spre publicare să se poată realiza în condiții de onestitate științifică, evaluatorii și editorii ALIL trebuie să își declare orice potențial conflict de interese, privind eventualele taxe de consultanță, finanțări pentru propria cercetare, sau calitatea de deținător, de (co)proprietar, acționar sau angajat al unei companii paralele care ar putea fi interesată în publicarea sau în respingerea materialului propus spre evaluare.

Orice potențial conflict de interese privind plata, angajarea, finanțarea cercetării etc. trebuie declarat și de către autor(i). Dacă materialul propus spre publicare prezintă date obținute în cadrul unei cercetări finanțate din alte surse decât angajatorul oficial al contributorului, respectiva sursă de finanțare trebuie evidențiată  în textul materialului propus spre publicare.