Open access

OPEN ACCESS STATEMENT

“Anuar de lingvistica si istorie literă” (ALIL) adopts an open (free) access policy for its articles, based on the idea that research results should be available to all those interested. The entire content of the magazine is accessible online, free of charge, with no access costs. Readers are permitted to view, print, search, or link to the full text of articles, with freedom to use them for legal, non-commercial purposes without seeking prior approval from the publication or the author, provided they acknowledge the source. Authors retain full copyright in published articles and have the right to be properly acknowledged and cited in accordance with the principles of the Budapest Open Access Initiative (BOAI).

This content is distributed under the following licence: CC BY NC SA 4.0.

______________________________________________________________________________________________________________________

Declarație de acces liber

Revista „Anuar de lingvistică şi istorie literară” (ALIL) adoptă o politică de acces deschis (liber) pentru articolele sale, având ca fundament ideea că rezultatele cercetării să fie disponibile pentru toți cei interesați. Întregul conținut al revistei este accesibil online, gratuit, fără a implica costuri de acces. Cititorilor li se permite să vizualizeze, să tipărească, să efectueze căutări sau să furnizeze linkuri către textul integral al articolelor, având libertatea de a le utiliza în scopuri legale, necomerciale, fără a solicita aprobarea prealabilă a publicației sau a autorului, cu condiția să menționeze sursa. Autorii își păstrează în totalitate drepturile de autor asupra articolelor publicate și au dreptul să fie recunoscuți și citați corespunzător, conform principiilor Inițiativei pentru acces deschis de la Budapesta (BOAI).

Acest conținut este distribuit sub licența CC BY NC SA 4.0.