Contact

„Anuar de lingvistică și istorie literară”
Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași
Str. Th. Codrescu, nr. 2
700481 Iaşi
România
E-mail: alil.is.ro@gmail.com

Persoane de contact

         CS I Dr. Luminiţa Botoşineanu
         Redactor-şef
         E-mail: lumi.botosineanu@gmail.com

         CS I Dr. Daniela Butnaru
         Secretar ştiinţific de redacţie
         E-mail: d_butnaru@yahoo.com