Peer review

ALIL publishes original articles that have been evaluated through a double-blind-peer-review system. Two external peer-reviewers evaluate each article. The reviewers are selected in order not to have the same institutional affiliation as the authors. The members of the permanent editorial board recommend external reviewers and assure the efficacy of the blind-peer-reviewing process. Both the reviewer and the author remain anonymous to each other throughout the process.   

The reviewers receive anonymized articles and must send a feed-back concerning: 1. the evaluation of the article (originality and substance of the approach, relevance of the topic, use of the appropriate methodology, quality of argumentation, coherence of conclusions, formal quality of the written expression); 2. comments and suggestions for improvements (if necessary); 3. recommendation for publication (as it is / with minor revisions / with major revisions / not publishable). The anonymized reviews are sent to each accepted author. In establishing the final version of their articles, the selected authors must take into account the suggestions and the comments (if any) that the peer-reviewers have made.

______________________________________________________________________________________________________________________

Invitația de a publica în revista noastră se trimite pe email către toate instituțiile partenere din țară și din străinătate (institute de cercetare în domeniul filologiei, facultăți de profil), în luna decembrie a fiecărui an, pentru tomul de anul viitor. Termenul-limită de trimitere a articolelor este sfârșitul lunii februarie. Invitația contine, de fiecare dată, alături de anunțarea eventualelor numere tematice (în funcție de evenimentele majore din lumea filologiei și implicit de interesul specific acordat clasicilor domeniului și operei acestora), informații generale privind revista (domenii, baze de date în care este inclus “Anuarul”, limbile în care se publică, unele date minimale privind normele de redactare, indicații privind sistemul de referințe, necesitatea ca fiecare articol să conțină un rezumat consistent în limba engleză și minimum 5 cuvinte-cheie în aceeași limbă etc.), precum și linkul spre site-ul ALIL, unde autorii interesați pot găsi, alaturi de arhiva publicației, normele tehnoredacționale detaliate pe care trebuie să le respecte textele supuse evaluării.

După încheierea etapei de colectare a studiilor și recenziilor, o primă triere vizează verificarea acestora sub aspectul eticii științifice, precum și în privința concordanței dintre tematica lor și orientarea tematică a revistei. Propunerile de publicare sunt apoi anonimizate și trimise prin email evaluatorilor noștri (specialiști de înaltă clasă ai domeniului, selectați astfel încât să nu aparțină aceleiași instituții cu autorul textului evaluat), care au la dispoziție două săptămâni pentru parcurgerea materialelor. Opțiunea pentru un evaluator sau altul este dictată de profilul și tematica studiului care urmează a fi supus evaluării, urmărindu-se în mod firesc o corespondență între domeniul de expertiză al evaluatorului și tematica studiului. Fiecare contribuție este supusă unui număr de două evaluări, din partea a doi specialiști în domeniu și, în cazul unei discordanțe mari între rezultatele celor două evaluări, se recurge și la o a treia opinie.

Evaluarea se concretizează în completarea unei grile de evaluare (pusă la dispoziția evaluatorilor în momentul începerii colaborării), care urmărește parametri ținând, pe de o parte, de nivelul științific al contribuției (utilizarea unei terminologii adecvate, originalitatea, contribuția autorului, impactul cercetării în cadrul domeniului abordat, bibliografie bogată, actualizată) și, pe de altă parte, de chestiuni mai formale: adecvarea titlului la conținut, organizarea logică a materialului, prezența în articol a unei secțiuni introductive și a concluziilor, prezentarea clară a metodologiei și a rezultatelor la care s-a ajuns, un rezumat și cuvinte-cheie în limba engleză care să reflecte cât mai clar conținutul.

Concluzia evaluării articolului propus apare schematic într-o rubrica finală, care se adresează editorilor, unde se bifează una dintre variantele: acceptat spre publicare (cu sau fară modificari/corecturi majore/minore) sau respins.

Autorului articolului propus spre publicare i se trimite apoi referatul (anonimizat la rândul lui) și, dacă textul este acceptat cu condiția unor intervenții și ajustări, i se cere să facă modificările solicitate. În cazul în care textul a fost respins, autorului i se aduce la cunoștință rezultatul evaluării.