Publication Ethics / Etica publicării

ALIL ethics and malpractice statements are based on Publishing ethics resource (PERK) kit of Elsevier and follow the recommendations of the Committee on Publication Ethics (COPE). Our publishing policy reflect our decades of former experience and we are continually seeking for suggestions of improvement from our authors, as well as from the readers, reviewers and editors.

The editorial board decides the publication of a submitted paper, according to the peer review suggestions and in accordance with the theme of the journal and the originality, scientific value and formal aspects of the given paper. Materials are evaluated for their intellectual content without regard to the author’s race, ethnicity, religious beliefs, gender, citizenship, sexual orientation or political ideology.

__________________________________________________________________________________________________

Politicile de etică editorială ale ALIL se bazează pe setul de recomandări PERK (Publishing ethics resource) al Elsevier și ale Comitetului de etică a publicării (COPE). Politicile noastre de publicare reflectă experiența acumulată în deceniile de existență a ALIL, dar suntem în permanență deschiși pentru sugestii de îmbunătățire a activității, atât din partea autorilor noștri, cât și din partea evaluatorilor și a editorilor textelor publicate, precum și din partea publicului de specialitate.

Colegiul editorial decide publicarea unui material pe baza recomandărilor evaluatorilor membri în procesul de peer review și în acord cu tema numărului respectiv al revistei, ținând cont de originalitatea și valoarea științifică a contribuției de publicat, precum și de diverse aspecte formale expuse în ghidul pentru autori. Materialele sunt evaluate exclusiv pentru conținutul lor intelectual, indiferent de rasa, etnia, convingerile religioase, genul, cetățenia, orientarea sexuală sau ideologică ake autorului/autorilor.