Authorship and contributorship / Autori și contributori

An author is the person who has either written alone an article, based on his/her own research, or has substantially contributed to both the research and the writing of an article with multiple authors. Authors share responsibility for the research and they have to approve the final version to be published.

Other contributions, of lesser importance, should be acknowledged in the “Acknowledgements” section at the end of the article.

There is no limitation on the number of authors per article, but only one of them is the correspondent author.

_______________________

Autorul este persoana care fie a conceput în calitate de autor unic, pe baza propriilor cercetări, materialul propus spre publicare, fie a avut o contribuție substanțială atât la carectare, cât și la redactarea materialului, în cazul articolelor cu autori multipli.  Autorii au răspunderea cercetării lor și trebuie să fie de acord cu versiunea finală propusă spre publicare.

Alte contribuții, de mai mică importanță, pot fi menționate la finalul articolelor, la rubrica de mulțumiri.

Numărul autorilor unui articol nu este limitat, dar numai unul dintre ei va fi autorul corespondent pentru ALIL.