Prezentare generală

Publicaţie a Institutului de Filologie Română „A.Philippide” al Academiei Române – Filiala Iaşi, „Anuar de lingvistică şi istorie literară” continuă revista „Studii și cercetări ştiinţifice” – Filologie, Iaşi, 1950-1963. În 1964 s-a intitulat „Anuar de filologie”. Din 1965 apare cu titlul actual. Între anii 1981 şi 1995 s-au editat două serii paralele, A. Lingvistică şi B. Istorie literară, care, începând cu t. XXXIV–XXXVIII, 1994–1998, au fost reunite într-un volum.

„Anuarul de lingvistică şi istorie literară” publică studii de istoria limbii, lexicologie, dialectologie, onomastică, stilistică, istorie literară, teorie şi critică literară, etnologie. „Anuarul” cuprinde, de asemenea, rubrici de Discuții, Note şi documente și Recenzii și prezentări de cărți.

Numere tematice, selectiv:Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere (t. LI/2011), G. Ivănescu – 100 de ani de la naştere (t. LIII/2013), Verba et res, Studia linguistica in honorem Magistri Stelian Dumistrăcel (t. LVII/2017).

Persoane de contact

         CS I Dr. Luminiţa Botoşineanu
         Redactor-şef
         E-mail: lumi.botosineanu@gmail.com

         CS I Dr. Daniela Butnaru
         Secretar ştiinţific de redacţie
         E-mail: d_butnaru@yahoo.com

Publication of the Institute of Romanian Philology “Alexandru Philippide” of the Romanian Academy – Iaşi Branch –, „Anuar de lingvistică şi istorie literară” (ALIL) [Linguistics and History Yearbook] continues „Studii şi cercetări ştiinţifice” – Filologie [Scientific Studies and Research – Philology], Iaşi, 1950-1963. In 1964 its title was „Anuar de filologie” [Yearbook of Philology]. Since 1965 it appears with the current title. Between 1981 and 1995, two parallel series were published, A. Linguistics and B. Literary History, which, starting with t. XXXIV – XXXVIII, 1994-1998, were brought together in one volume.

The journal publishes studies in the history of language, lexicology, dialectology, onomastics, stylistics, literary history, literary critique and theory, ethnology, while also including sections as Discussions, Notes and documents, and look reviews and presentations.

Issues with special themes, selectively: Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere (t. LI/2011), G. Ivănescu – 100 de ani de la naştere (t. LIII/2013), Verba et res, Studia linguistica in honorem Magistri Stelian Dumistrăcel (t. LVII/2017).

Contacts
         CS I Dr. Luminiţa Botoşineanu
         Editor-in-chief
         E-mail: lumi.botosineanu@gmail.com

         CS I Dr. Daniela Butnaru
         Scientific editorial secretary
         E-mail: d_butnaru@yahoo.com