Prezentare generală

 

        Publicaţia Institutului de Filologie Română „A.Philippide”- Filiala Iaşi a Academiei Române – ,„Anuar de lingvistică şi istorie literară” continuă revista „Studii de cercetări ştiinţifice” – Filologie, Iaşi, 1950-1963. În 1964 s-a intitulat „Anuar de filologie”. Din 1965 apare cu titlul actual. Între anii 1981 şi 1995 s-au editat două serii paralele, A. Lingvistică şi B. Istorie literară,care, începând cu t. XXXIV – XXXVIII, 1994-1998, au fost reunite într-un volum.

         „Anuarul de lingvistică şi istorie literară” publică studii de istoria limbii, lexicologie, dialectologie,onomastică,stilistică, istorie literară, teorie şi critică literară, folcloristică. „Anuarul” cuprinde, de asemenea, rubrici de Note şi documente, Critică şi bibliografie şi o Cronică asupra activităţii departamentelor Institutului. 

         „Anuarul de lingvistică şi istorie literară” întreţine relaţii de schimb cu numeroase publicaţii de profil asemănător din străinătate. Textele sunt însoţite de rezumate în limbi de circulaţie internaţională şi pot fi consultate AICI.

 

         The publication of the Institute of Romanian Philology “Alexandru Philippide” – Iaşi Branch of the Romanian Academy –, „Anuar de lingvistică şi istorie literară” (ALIL) (Linguistics and History Yearbook) is a prestigeous journal within the field of Romanian philology, a status earned throughout a history of over six decades (it continues „Studii şi cercetări ştiinţifice” – Filologie [Scientific studies and research – Philology], Iaşi, 1950-1963) and by the significant names of the authors that have signed contributions appearing along its pages.

         The journal publishes studies in the history of language, lexicology, dialectology, onomastics, stylistics, literary history, literary critique and theory, ethnology, while also including sections on Notes and documents, Critique and bibliography, and a Chronicle on the activity of the Institute’s departments. Issues with special themes: Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere (t. LI/2011), G. Ivănescu – 100 de ani de la naştere (t. LIII/2013), Verba et res, Studia linguistica in honorem Magistri Stelian Dumistrăcel (t. LVII/2017).

ALIL is indexed EBSCO.

         Contacts
         Prof. Dr. Stelian Dumistrăcel
         Editor-in-chief
         E-mail: steliand@uaic.ro

         CS I Dr. Luminiţa Botoşineanu
         Scientific editorial secretary
         E-mail: lumi.botosineanu@gmail.com

         Instructions for authors