Prezentare generală

 

        Publicaţia Institutului de Filologie Română „A.Philippide”- Filiala Iaşi a Academiei Române – ,„Anuar de lingvistică şi istorie literară” continuă revista „Studii de cercetări ştiinţifice” – Filologie, Iaşi, 1950-1963. În 1964 s-a intitulat „Anuar de filologie”. Din 1965 apare cu titlul actual. Între anii 1981 şi 1995 s-au editat două serii paralele, A. Lingvistică şi B. Istorie literară,care, începând cu t. XXXIV – XXXVIII, 1994-1998, au fost reunite într-un volum.

         „Anuarul de lingvistică şi istorie literară” publică studii de istoria limbii, lexicologie, dialectologie,onomastică,stilistică, istorie literară, teorie şi critică literară, folcloristică. „Anuarul” cuprinde, de asemenea, rubrici de Note şi documente, Critică şi bibliografie şi o Cronică asupra activităţii departamentelor Institutului. 

         „Anuarul de lingvistică şi istorie literară” întreţine relaţii de schimb cu numeroase publicaţii de profil asemănător din străinătate. Textele sunt însoţite de rezumate în limbi de circulaţie internaţională şi pot fi consultate AICI .