About us/ Prezentare

„Anuar de lingvistică şi istorie literară” (ALIL) [Yearbook of Linguistics and Literary History] is a publication of the Institute of Romanian Philology “A. Philippide” of the Romanian Academy – Iaşi Branch. It continues „Studii şi cercetări ştiinţifice” – Filologie [Scientific Studies and Research – Philology], Iaşi, 1950-1963. In 1964 its title was „Anuar de filologie” [Yearbook of Philology]. Since 1965 it appears with the current title. Between 1981 and 1995, two parallel series were published, A. Linguistics and B. Literary History, which, starting with t. XXXIV – XXXVIII, 1994-1998, were brought together in one volume. For more details, see History of the publication. A special attention has been payed to the issues with special themes, among which we mention: Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere (t. LI/2011), G. Ivănescu – 100 de ani de la naştere (t. LIII/2013), Verba et res, Studia linguistica in honorem Magistri Stelian Dumistrăcel (t. LVII/2017).

Aims and scope

The journal publishes studies in the history of language, lexicology, dialectology, onomastics, stylistics, literary history, literary critique and theory, ethnology, while also including sections as Discussions, Notes and documents, and Book reviews and presentations. For more details, see Publication profile. ALIL addresses academics, teachers, students and researchers, as well as the general public with an interest in philological sciences.

ALIL accepts original articles for publication based on a double-blind peer review process, without APC (article processing charge). The articles are published in Romanian, English, German or French and should be written in accordance with ALIL’s submission guidelines. The academic rules antiplagiarism must be strictly followed by the authors. For copyright, see the form in the respective column.

The publication is included in the following data bases:

ERIH PLUS: https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=505460 

Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR): http://miar.ub.edu/issn/1220-4900

MLA International Bibliography: https://www.mla.org/content/download/88396/2222979/All-Indexed-Journal-Titles.xlsx

SCIPIO : http://www.scipio.ro/web/anuar-de-lingvistica-si-istorie-literara

and is currently under evaluation for CEEOL and EBSCO Discovery.

ISSN : 1583-7017

e-ISSN : 2972-1814

ISSN-L: 1583-7017

______________________________________________________________________________________________________________________

Publicaţie a Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române – Filiala Iaşi, „Anuar de lingvistică şi istorie literară” continuă revista „Studii și cercetări ştiinţifice” – Filologie, Iaşi, 1950–1963. În 1964 s-a intitulat „Anuar de filologie”. Din 1965 apare cu titlul actual. Între anii 1981 şi 1995 s-au editat două serii paralele, A. Lingvistică şi B. Istorie literară, care, începând cu t. XXXIV–XXXVIII, 1994–1998, au fost reunite într-un volum. Pentru detalii, a se vedea rubrica Istoricul revistei. Un regim special îl au numerele tematice, dintre care menționăm selectiv: Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere (t. LI/2011), G. Ivănescu – 100 de ani de la naştere (t. LIII/2013), Verba et res, Studia linguistica in honorem Magistri Stelian Dumistrăcel (t. LVII/2017), Donum natalicum – Coșeriu 100 (t. LXI/2021), In memoriam Stelian Dumistrăcel (t. LXII/2022).

Tematici, contributori, public

„Anuarul de lingvistică şi istorie literară” publică studii de istoria limbii, lexicologie, dialectologie, onomastică, stilistică, istorie literară, teorie şi critică literară, etnologie. „Anuarul” cuprinde, de asemenea, rubrici de Discuții, Note şi documente și Recenzii și prezentări de cărți. Pentru detalii, a se vedea rubrica Profilul revistei. Publicația se adresează lumii academice, în special profesorilor și cercetătorilor, dar și doctoranzilor, masteranzilor și studenților; de asemenea, poate furniza informații de specialitate utile publicului larg interesat de științele filologice.

ALIL acceptă spre publicare studii, articole și recenzii originale scrise în limba română, engleză, franceză sau germană.  Nu se percep taxe de procesare sau de publicare. Contribuțiile trebuie să respecte normele de redactare ale revistei, care pot fi consultate la rubrica Ghid pentru autori .  Acceptarea pentru publicare se face printr-un proces de dublă evaluare anonimizată, descris în rubrica Peer review . Autorii trebuie să respecte normele de etică academică antiplagiat. Pentru drepturile de publicare, a se vedea în rubrica Copyright  formularul care trebuie să însoțească materialul trimis spre publicare.

Revista este indexată în următoarele baze de date :

ERIH PLUS: https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=505460 

Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR): http://miar.ub.edu/issn/1220-4900

MLA International Bibliography: https://www.mla.org/content/download/88396/2222979/All-Indexed-Journal-Titles.xlsx

SCIPIO : http://www.scipio.ro/web/anuar-de-lingvistica-si-istorie-literara

și se află în curs de indexare în EBSCO Discovery.

ISSN: 1583-7017

e-ISSN : 2972-1814

ISSN-L: 1583-7017