Editorial board/ Colegiul editorial

GABRIELA  HAJA  (CS I dr., Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, România) – director

GHEORGHE  CHIVU (acad., Academia Română, București, România)

ION  H.  CIUBOTARU (m.o., Academia Română, București, România)

JEAN-LOUIS  COURRIOL  (prof. dr., Université „Jean Moulin”, Lyon, Franţa)

BOGDAN  CREŢU  (prof. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România)

WOLFGANG  DAHMEN  (prof. dr., „Friedrich Schiller” Universität, Jena, Germania)

VICTOR  DURNEA  (CS I dr., Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași, România)

OLIVIU  FELECAN  (prof. dr., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord, Baia Mare, România)

CORINA  IOSIF  (CS I dr., Muzeul Naţional al Ţăranului Român, București, România)

MICHAEL  METZELTIN (acad., Österreichische Akademie der Wissenschaften, m. o., Academia Română, București, România, prof. dr., Universität Wien, Austria)

EUGEN  MUNTEANU  (prof. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, România)

SILVIA  PITIRICIU  (prof. dr., Universitatea din Craiova, România)

ANTONIO  ROMANO  (prof. dr., Università di Torino, Italia)

WOLFGANG  SCHWEICKARD  (prof. dr., Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Germania)