Former editors/ Istoricul redacției

Responsabilităţi redacţionale

În cursul apariţiei sale, de-a lungul a peste şase decenii,  „Anuarul de lingvistică şi istorie literară” a beneficiat (respectiv beneficiază) de conducerea următorilor specialişti, care şi-au asumat funcţia de redactor responsabil (redactor-şef):

G. Istrate

→ 1960–1963 (SCŞt); şi redactor responsabil adjunct: 1959

Al. Dima

→ 1964–1966

N.I. Popa

→ 1967–1973

Vasile Arvinte

→ 1976–1987

Remus Zăstroiu

→ 1990–1995 (pentru seria B., Istorie literară); şi secretar ştiinţific de redacţie: 1971–1987; redactor-şef adjunct: din 1998

Stelian Dumistrăcel

→ 1990–2021; şi secretar ştiinţific de redacţie: 1963–1973; redactor responsabil adjunct: 1976–1980.

Luminița Botoșineanu

→ din 2022; şi redactor-şef adjunct: 2017-2021; secretar ştiinţific de redacţie: 2004–2016.

În afara situaţiilor consemnate ca atare, au îndeplinit funcţia de redactor responsabil adjunct (redactor-şef adjunct): 

N.A. Ursu

1971–1973; şi secretar ştiinţific de redacţie: 1958–1962

Dan Mănucă

1976–1987

Dragoş Moldovanu

1981–1987

Doina Hreapcă

2004-2017; şi secretar ştiinţific de redacţie: 1976–2003

respectiv de secretar ştiinţific de redacţie:

Florin Faifer

1988–1991

Victor Durnea

1992–2008

Ioana Repciuc

2009–2015

Doris Mironescu

2016–2021

Daniela Butnaru

din 2017

Din comitetul (colegiul) de redacţie au mai făcut (sau fac) parte alţi specialişti ai domeniilor de profil, universitari şi cercetători ai Institutului „A. Philippide” (în ordine cronologică; se menţionează aici exclusiv activitatea ca membru al redacţiei, fără responsabilităţi de conducere): Al. Teodorescu, G. Ivănescu, I.H. Ciubotaru, Maria Platon, V. Stoleriu, A. Vraciu, Al. Andriescu, I. Nuţă, Carmen Pamfil, Gabriela Drăgoi, Mircea Ciubotaru, Victor Durnea, Gabriela Haja, Daniela Butnaru.

Începând cu t. XLIX–L/2009–2010, „Anuarul de lingvistică şi istorie literară” are un colegiu editorial, din care fac (sau au făcut) parte importanţi specialişti români, precum şi specialişti de marcă din străinătate. Prezentăm în continuare numele acestora, în ordine alfabetică; pentru componenţa actuală a colegiului editorial, vezi rubrica respectivă.

Andrei Avram

România

Gheorghe Chivu

România

I.H. Ciubotaru

România

Jean-Louis Courriol

Franţa

Bogdan Creţu

România

Wolfgang Dahmen

Germania

Victor Durnea

România

Oliviu Felecan

România

Corina Iosif

România

Thede Kahl

Germania

Michael Metzeltin

Austria; membru al Academiei Austriece de Ştiinţe, membru de onoare al Academiei Române

Eugen Munteanu

România

Silvia Pitiriciu

România

Antonio Romano

Italia

Wolfgang Schweickard

Germania

N.A. Ursu

România; membru corespondent al Academiei Române

Coordonarea colegiului editorial este asigurată de un director, funcție îndeplinită de Eugen Munteanu (2009-2012), N.A. Ursu (2013-2016), Dragoș Moldovanu (2017-2018), Bogdan Crețu (2019–2021), Gabriela Haja (din 2022).