Ghid pentru autori

Contribuțiile, redactate conform normelor de redactare  și însoțite de un formular de copyright semnat de autorul/autorii contribuției, vor fi trimise pe adresa uneia dintre persoanele de contact:

CS I Dr. Luminiţa Botoşineanu
Redactor-şef
E-mail: lumi.botosineanu@gmail.com

CS I Dr. Daniela Butnaru
Secretar ştiinţific de redacţie
E-mail: d_butnaru@yahoo.com

Autorii contribuțiilor acceptate în urma procesului de peer review (http://alil.academiaromana-is.ro/peer-review) vor fi contactați de echipa ALIL, pentru eventualele modificări și/sau vor fi notificați după publicare. Toți autorii vor primi un link către formatul electronic al numărului respectiv. Pentru formatul tipărit, rugăm anunțați din timp persoanele de contact.