Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXIII · 1972

 

 SUMAR

 

STUDII 

LINGVISTICĂ

ISTORIE LITERARĂ

 

 

 •  ATANASIE MARIAN  MARIENESCU,  Poezii populare din Transilvania, Ediția îngrijită de Eugen Blăjan, prefață de Ovidiu Bîrlea. ”Ediții critice de folclor-Culegeri”, București, Editura Minerva, 1971, 882 p. (Lucian Berdan)… [ 179 ]
 • PETRE ISPIRESCU, Opere, Ediția îngrijită de Aristița Avramescu, studiu introductiv de Corneliu Bărbulescu, București, Editura pentru literatură, I-II, 1969, 1971 (Lucia Cireș)… [ 180 ]
 • *** Temelii folclorice și orizont european în literatura română, București, Editura Academiei R. S. Română, 1971, 477 p (Silvia Ciubotaru)… [ 183 ]
 • GERHARD ROHLFS, Romanische Sprachgeographie, Munchen, 1971, 234 p +100 hărți (R. Valter)… [ 185 ]
 • M. JURKOWSKI, Ukrainska terminologia hydroficzna, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk, Monografie Slawistyczne 22, 1971, 240 p.  (I. Lobiuc)… [ 187 ]
 • LIDIA SFÎRLEA, Pronunția românească literară. Stitlul scenic, București, Editura științifică, 1970, 208 p. (A. Turculeț)…[189]
 • TUDOR VIANU, Opere, I, Scrieri literare. Antologie, note și postfață de Gelu Ionescu, Ediție îngrijită de Sorin Alexandrescu, Matei Călinescu și Gelu Ionescu, București, Editura Minerva, 1971, 502 p. (Alegeria Simota)… [ 193 ]
 • AL. ZUB, Mihai Kogălniceanu. 1817-1891. Biobibliografie, Editura enciclopedică română și Editura militară, Burureşti, 1971, 654 p. (I.C.)… [ 194 ]
 • HORIA NESTORESCU BĂLCEŞTI, Nicolae Bălcescu. Contribuţii bibliografice. Cu un studiu introductiv de Dan Berindei, Bucureşti, Editura enciclopedică română, 1971, 398 p. (L. Volovici)… [ 195 ]
 • MIRCEA AVRAM, Catalogul manuscriselor literare, Sibiu, Biblioteca  “Astra”, 1971 , 92 p. (Remus Zăstroiu)… [ 196 ]
 • ***Ethnologie generale, volume publie sous la direction de Jean Poirier, Paris, Galimard, Enezclopedie de la Pleiade, 1968, 1907 p.  (I.H. Ciubotaru)… [ 198 ]
 • “Manuscriptum”, Revistă trimestrială editată de Muzeul literaturii  române, Bucureşti, 1970-1972 (Rodica Şuiu)… [ 200 ]
 • “Makedonski folklor”, Scopje, II, 1969, nr. 3-4 (Vasile Adăscăliţei)… [ 202 ]
 • “Die Neueren Sprachen”, Frankfurt am Main, Heft 1, Januar 1972 (Dan Mănucă)… [ 203 ]

 

 

 • Activitatea Centrului de lingvistică istorie literară şi folclor în anul 1972… [ 205 ]