Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXII · 1971

 

SUMAR

 

STUDII

LINGVISTICĂ

 

ISTORIE LITERARĂ

 

NOTE ŞI DOCUMENTE

 

  • MARTA ANINEANU, Din corespondenţa lui T. Maiorescu, “Studii şi cercetări de bibliologie”, XI, 1969, p. 145-151 (C.C. Angelescu)… [ 213 ]
  • J. HOLUB- STANISLAV LYER, Strucny ctymolgicky slovnik jazyka ceskehnno, Staini Pedagogicke Nakladatelstvi, Prahna, 1968, 527 p. (Gabriel G. Istrati)
  • I. DIACONU, ŢINUTUL VRANCEI , I- II, Bucureşti , Editura pentru literatură, 1969,  916 p. (I. H. Ciubotaru)… [ 217 ]

 

 

  • Activitatea centrului de lingvistică, istorie literară şi folclor în anul 1971… [ 219 ]