Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXI · 1970

 

 SUMAR

 

STUDII 

LINGVISTICĂ

 

LITERATURĂ
DISCUŢII
 • IORGU IORDAN, Linguistica Romanica. Evolucion- corrientes – metodos, Madrid, 1967 (G. Istrate)… [ 179 ]
 • I.C. CHIŢIMIA, Folclorişti şi folcloristică românească, Bucureşti 1968 (Constanţa Huiban)…[ 181 ]
 • OVIDIU BÎRLEA, Metoda de cercetare a folclorului , Bucureşti, 1969 (Lucia Berdan)… [ 183 ]
 • PAUL CORNEA, MIHAI ZAMFIR, Gândirea românească în epoca paşoptistă, I-II, Bucureşti, 1969,  (L. Volovici)… [ 185 ]
 • GAETAN PICON, Lecture de Proust, Paris, 1968 (Cătălina Frîncu)… [ 187 ]
 • PIERRE BRODIN, Ecrivains americans d’aujourd’hui, Paris, 1969 (D. Irimia)… [ 189 ]
 • GIULIO C. LEPSCHY, La linguistique structurale, Paris, 1969 (Maria Carpov)… [ 192 ]
 • PAUL GARDE, L’accent, Paris, 1968 (A. Turculeţ)… [ 194 ]
 • LUCIA WALD, Progresul în limbă, Bucureşti, 1969 (I. Florea)… [ 196 ]
 • ***Liturghierul lui Coresi, Bucureşti, 1969 (Zamfira Mihail)… [ 199 ]

 

 

 • Activitatea Centrului de linvistică, istorie literară şi folclor în anul 1970… [ 200 ]