Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XX · 1969

 

 SUMAR

 

STUDII 

LINGVISTICĂ 

 

ISTORIE LITERARĂ ŞI FOLCLOR

 

NOTE ŞI DOCUMENTE

 

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 • IORGU IORDAN, Scrieri alese, Bucureşti, 1968 (Şt. Cuciureanu)… [ 223 ]
 • ŞERBAN CIOCULESCU, Viaţa lui I. L. Caragiale, Bucureşti, 1969 (F. Faifer)… [ 226 ]
 • BASIL MUNTEANO, Consiantes dialectiques en litterature et en histoire, problemes, recherches, perspectives, Paris, 1967 (N. I. Popa)… [ 230 ]
 • OVIDIU PAPADIMA, Literatura populară română, Bucureşti, 1968 (I. H. Ciubotaru)… [ 235 ]
 • GH. VRABIE, Folcroristica română, Bucureşti, 1968,  (Lucia Hopu)… [ 236 ]
 • ADRIAN MARINO, Introducere în critica literară, Bucureşti, 1968 (Dan Mănucă)… [ 239 ]
 • VASILE FLORESCU, Conceptul de literatură veche, Bucureşti, 1968 (L. Volovici)… [ 243 ]
 • GH. PÎRNUŢĂ, Noi ducumente cu privire la activitatea de bibliotecar a lui Mihai Eminescu în “Studii şi cercetări de documentare şi bibliologie”, X,1968, p. 61-64 (Const. C. Angelescu)… [ 247 ]
 • LEOPOLD SCHMIDT, Le theatre populaire europeen, Paris, 1965 ( Lucia Cireş)… [ 248 ]
 • CZESLAW WITKOWSKI, Daroczne polskie obrzedy i zwyczaje ludowe, Krakow, 1965, (V. Adăscăliţei)… [ 249 ]
 • NEO NAVRATIL, Schizophrenic und Sprache. Zur Psychologie der Dichtung, Munchen, 1968 (H. -Helge  Fassel)… [ 249 ]
 • RAINER TAENI, Drama nach Brecht, Basel, 1968 (H. -Helge  Fassel)… [ 250 ]
 • RUTH KILCHENMANN, Die Kurzgeschichte. Formen und Enlwiklung, Stuttgart, 1967 ( Haiko Nagy)… [ 251 ]
 • *** Noul Atlas Lingvistic român pe reginuni, Oltenia, I, Bucureşti, 1967 (I. Flore)… [ 252 ]
 • *** Studii de literatură comparată, Bucureşti, 1968 (N. I. Popa)… [ 256 ]
 • *** “Lingua francaise”. La syntaxe, Paris, I, 1969, I, (Maria Carpov)… [ 260 ]
 • ***”Analele ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi” (Serie nouă), S. III (Ştiinţe sociale), c) Limbă şi literatură, t. XIV, 1968, fasc. 2 (Doina Hreapcă)… [ 263 ]

 

CRONICĂ

 

 • A doua consfătuire de literatură comparată (N.I. Popa)… [ 265 ]
 • Activitatea Centrului de lingvistică, istorie literară şi folclor în anul 1969… [ 266 ]