Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XIX · 1968

 

SUMAR

 

STUDII

LINGVISTICĂ

 

ISTORIE LITERARĂ
 • IORGU IORDAN, VALERIA GUŢU-ROMALO, AL. NICULESCU, Structura morfologică a limbii române contemporane, Bucureşti 1967 (Doina Cobel) … [ 199 ]
 • GEORGES MOUNIN, Histoire de la linguistique des origines au XX-e siecle, Paris, 1967 (Zamfira Mihail)… [ 201 ]
 • K. H. SCHROEDER, Einfubrung in das Studium der rumanischen Sprachwissenschaft und Literaturgeschichte, Berlin, 1967 (V. Arvinte)… [ 204 ]
 • VIRGIL NEMOIANU, Structuralismul, Bucureşti, 1967 (Marcela Antonaş)… [ 206 ]
 • *** Lexic regional, 2, Bucureşti, 1957 (I. Nuţă)… [ 209 ]
 • ADRIAN MARINO, Opera lui Alexandru Macedonski, Bucureşti, 1967 (L. Volovici)… [ 211 ]
 • I. NEGOIŢESCU, Poezia lui Eminescu, Bucureşti, 1968 (Al. Teodorescu)… [ 214 ]
 • OV. S. CROHMĂLNICEANU, Literatura română între cele două războaie,  Bucureşti, 1967 (Stănuţa Creţu)… [ 218 ]
 • OVIDIU BÎRLEA, Poveştile lui Creangă, Bucureşti, 1967 (Lucia Hopu)… [ 221 ]
 • R. WELLEK, A. WARREN, Teoria literaturii, Bucureşti 1967 (Gabriela Drăgoi) … [ 223 ]
 • R. M. ALBERES, Metamorphoses du roman, Paris, 1966 (Gabriela Drăgoi)… [ 227 ]
 • R. BARTHES, Critique et verite, Paris, 1966 (Dan Mănucă)… [ 228 ]
 • J. CHARPIER, P. SEGHERS, L’art poetique, Paris, 1965 (Dan Mănucă)… [ 229 ]
 • W. KAYSER, Das sprachliche Kunstwerk, Bern, 1967 (Horst – Helge Fassel) … [ 230 ]
 • E. FROMM, Marchen, Mythen, Traume, Konstanz, 1967 (Horst – Helge Fassel)… [ 231 ]
 • *** Studii de folclor şi literatură, Bucureşti, 1967 (Lucia Hopu)… [ 231 ]
 • *** Dictionnaire de litterature contemporaine, Paris, 1967 (L. Volovici)… [ 233 ]
 • *** “Folia Linguistica”, I. nr. 1, 2, Haga, 1967 (Dan  Mănucă)… [ 234 ]

 

 

 •  Activitatea centrului de lingvistică, istorie literară şi folclor în anul 1968 (Stelian Dumistrăcel)… [ 237 ]

 

 

 • Acad. EMIL PETROVICI (1899 – 1968) (V. Arvinte)… [ 241 ]
 • THEOFIL SIMENSCHY (1892 – 1968)  (Şt.  Cuciureanu)… [ 245 ]