Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XVI · 1965

 

SUMAR

 

OMAGIU PROFESORULUI AL. DIMA  CU PRILEJUL IMPLINIRII A 60 DE ANI

 

 

STUDII

 

 

NOTE ŞI DOCUMENTE

 

 

 

  • BRUNO MIGLIORINI, Storia della lingua italiana, Florenţa, 1961 (Şt. Cuciureanu)… [ 195 ]
  • I.L. CARAGIALE, Scrisori şi acte, Bucureşti, 1963 (Constantin C. Angelescu)… [ 198 ]
  • D. MICU, Literatura română la începutul secolului al XX-lea.  1910-1916. Publicaţii, grupări, curente, Bucureşti, 1964 (R. Zăstroiu)… [ 199 ]
  • *** Bibliografia literaturii române 1948-1960, Bucureşti, 1965 (L. Volovici şi R. Zăstroiu)… [ 203 ]