Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXV · 1976

 

 SUMAR

 

STUDII

 

 

NOTE ŞI DOCUMENTE

 

 

ANIVERSĂRI

 

DISCUŢII

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 • N. DENSUŞIANU, Vechi cântece şi tradiţii populare româneşti. Texte poetice din răspunsurile la “Chestionarul istoric” (1893 – 1897). Text ales şi stabilit, studiu introductiv, note, variante, indici şi glosar de I. Oprişan, Bucureşti, Minerva, 1975, 396 p. (Lucia Cireş)… [ 213 ]
 • OCTAV ŞULUŢIU, Jurnal, Cluj-Napoca, Dacia, 1975, 430 p.  (Florin Faifer)… [ 216 ]
 • CAMIL PETRESCU, Note zilnice (1927-1940), Bucureşti, Cartea românească,  1975, 208 p.  (Florin Faifer)… [ 217 ]
 • ROMULUS VUIA, Studii de etnografie şi folclor, I, ediţie îngrijită de Mihai Pop şi Ioan Şerb; prefaţă de Mihai Pop; bibliografie comentată de Ioan Şerb, Bucureşti, Minerva, 1975, 418 p. (Silvia Ciubotaru)… [ 219 ]
 • WERNER BAHNER, Die lexikalischen Besonderheiten des Fruhromanischen in Sudosteuropa, Akademie-Verlag, Berlin, 1970, 124 p. (Vasile Arvinte)… [ 221 ]
 • CORNELIU DIMITRIU, Romanitatea vocabularului unor texte vechi româneşti, Iaşi, Junimea, 1973
 • GABRIELA PANĂ-DINDELEGAN, Sintaxa transformaţională a grupului verbal în limba română, Bucureşti, Editura Academiei R. S. România, 1974, 295 p. (Carmen Gabriela Pamfil)… [ 226 ]
 • IGNAT FLORIAN BOCIORT, Teoria progresului literar-artistic, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975, 182 p.  (Maria Vişoianu)… [ 231 ]
 • SERGIU PAVEL DAN, Proza fantastică românească, Bucureşti, Minerva, 1975, 354 p.  (Constanţa Buzatu)… [ 236 ]
 • GEORGE GANĂ, Opera literară a lui Lucian Blaga, Bucureşti, Minerva, 1976, 414 p.  (Rodica Şuiu)… [ 238 ]
 • LUIS J. PRIETO, Etudes de linguistique et de semiologie generales, Geneve-Paris, Droz, 1975, 196 p; Pertinence et practique, Paris, Ed. de Minuit, 1975, 144 p. (Iulian Popescu)… [ 240 ]

 

CRONICĂ

 

 • DOINA HREAPCĂ ŞI RODICA ŞUIU, Activitatea Institutului de lingvistică, istorie literară şi folclor în anii 1974-1976… [ 243 ]
 • SUMARUL “Anuarului de lingvistică şi istorie literară” pe anii 1964-1973… [ 249 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie… [  259 ]