Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXVI · 1977-1978

 

 SUMAR

 

100 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENŢEI

 

STUDII

 

 

NOTE ŞI DOCUMENTE

 

 

 

 •  A. WEIJEN (sub redacţie), Atlas linguarum Europae. Introduction, Van Gorcum & Comp., Assen,  1975, 247 p. (Stelian Dumistrăcel)… [ 213 ]
 • ADRIAN FOCHI, Datini şi eresuri populare de la sfîrşitul secolului al XIX-lea. Răspunsurile la Chestionarele lui Nicolae Densuşianu, Bucureşti, Minerva, 1976, 391 p. (Lucia Cireş)… [ 214 ]
 • CONSTANTIN MOHANU,  Fîntîna dorului. Poezii populare din ţara Loviştei, Bucureşti, Minerva, 1975, 682 p. (Nicolae Bot)……. [ 217 ]
 • DEMETRIU BOER, MIRCEA VASILE STĂNESCU ARĂDANUL, ŞTEFAN CACOVEANU, Poveşti din Transilvania, ediţie îngrijită de Ovidiu Bîrlea şi Ion Taloş, prefaţă de Ovidiu Bîrlea, Cluj-Napoca, Dacia, 1975, 224 p. (Virgil Florea)
 • LUTZ ROHRICH, Sage und Marchen. Erzahlforschung heute, Herder Verlag, Freiburg-Bascl-Wien, 1976, 348 p. (Ion Taloş)… [ 219 ]
 • MATILDA CARAGIU MARIOŢEANU, ŞTEFAN GIOSU, LILIANA IONESCU-RUXĂNDOIU, ROMULUS TODORAN, Diacotologie română, Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1977, 286 p.  (Doina Hreapcă)… [ 221 ]
 • L. VOLOVICI, Apariţia scriitorului în cultura românească, Iaşi, Junimea, 1975, 145 p. (Florin Faifer)… [ 224 ]
 • MATILDA CARAGIU MARIOŢEANU, Compendiu de diactologie română (nord-şi sud-dunăreană), Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1975, 302 p. (Cecilia Zoler)… [ 226 ]
 • DAN HORIA MAZILU, Barocul în literatura română din secolul al XVII-lea, Bucureşti, Minerva, 1976, 346 p. (Eugen Munteanu)… [ 229 ]
 • AL. ZUB, Junimea. Implicaţii istoriografice, Iaşi, Junimea, 1976, 384 p. (Dan Mănucă)… [ 230 ]
 • CONSTANTIN HERSENI, Literatură şi civilizaţie. Încercare de antropologie literară, Bucureşti, Univers, 1976, 414 p.  (Paul Iruc)… [ 232 ]
 • JOSETTE REY-DEBOVE, Etude linguistique et semiotique des dictionnaires francais contemporains, Mouton, The Hague- Paris, 1971, 330 p. (Ioana Oprea)… [ 233 ]
 • ***Uber Hermann Hesse, volum editat de Michels Volker, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1976, 584 p. ; Heinz, Piontek, Leben mit Worten, Percha, R. S. Schulz, 1976, 224 p. (H. Fassel)… [ 234 ]
 • S. J. SCHMIDT, Literaturwissenschaft als argumentierende Wissenchaft. Zur Grundlegung einer rationalen Literaturwissenschaft, Munchen, Wilhelm Fink Verlag, 1975, 274 p. (Sorin Chiţanu)… [ 237 ]

 

 

 • A 90-a aniversare a academicieanului Iorgu Iordan (G. Ivănescu)… [ 241 ]
 • Profesorul Nicolae I. Popa la 80 de ani (Val. Panaitescu)… [ 243 ]
 • Bibliografia srierilor  prof. dr. docent N. I. Popa (Lidia Gavrilescu)… [ 246 ]
 • A 80-a aniversare a profesorului Petru Caraman (G. Ivănescu)… [ 269 ]
 • Activitatea Centrului de lingvistică, istorie literară şi folclor din Iaşi în anii 1977-1978 (Doina Hreapcă)… [ 275 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie… [ 281 ]