Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXVII · 1979-1980

 

SUMAR

 

STUDII

 

 

NOTE, DOCUMENTE ŞI COMENTARII

 

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 • D. MIGU, G. CĂLINESCU, Între Apollo şi Diongsos, Bucureşti, Minerva, 1979, 780 p. (Algeria Simota)… [ 213 ]
 • ALF.  LOMBARD, La langue roumaine. Une presentation, Editions Klincksieck, Paris, 1974, 391 p. (Ilie Dan)… [ 215 ]
 • AL. ANDRIESCU, Limba presei româneşti din secolul al XIX-lea, Iaşi, Junimea, 1979, 204 p. (Remus Zăstroiu)… [ 216 ]
 • MARIA CARPOV, Introducere în semiotica literaturii, Bucureşti, Univers, 1978, 259 p. (Iulian Popescu)… [ 218 ]
 • DAN MĂNUCĂ, Argumente de istorie literară, Iaşi, Junimea, 1978, 287 p.  (Aurel Sasu)… [ 220 ]
 • LAZĂR SĂINEANU, Bazmele române în comparaţiune cu legendele antice clasice şi în legătură cu basmele popoarelor învecinate  şi ale tuturor popoarelor romanice, ediţie îngrjită de Ruxandra Niculescu, prefaţă de Ovidiu Bîrlea, Bucureşti, Minerva, 1979, 769 p. (Silvia Ciubotaru)… [ 222 ]
 • ROMULUS VUIA, Studii de etnografie şi folclor, vol. II. Antologie de Mihai Pop şi Ioan Şerb, text stabilit de Florea Şerb, prefaţa de Mihai Pop, bibliografie şi comentarii de Ioan Şerb, Bucureşti, Minerva, 1980, 610 p.  (Silvia Ciubotaru)…[ 223 ]
 • OCTAVIAN BUHOCIU, Folclorul de iarnă.Ziorile şi poezia păstorească, Bucureşti, Minerva, 1979, 510 p.  (Lucia Berdan)…[224]
 • N. TERŢULIAN, Experienţă, artă, gândire, Bucureşti, Cartea românească, 1978, 390 p. (Andrei Corbea)… [ 226 ]
 • I. NEGOIŢESCU- RADU STANCA, Un roman epistolar, Bucureşti, Albatros, 1978, 375 p. (Florin Faifer)… [ 227 ]
 • DORIN TUDORAN, Biografia debuturilor, Iaşi,  Junimea, 1978, 366 p. (Florin Faifer)… [ 229 ]
 • ELENA TACCIU, Trei poeţi preeminesceni, Bucureşti, Minerva, 1978, 216 p. (Dan Mănucă) … [ 231 ]
 • FLORIN MARCU-CONSTANT MANECA, Dicţionar de neologisme, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1978,  1168 p. (Luiza Seche)… [ 232 ]
 • EUGENE A. NIDA, Componenţial Analysis of Meaning.  An Introduction to semantic Structures, Mouton, The Hague-Paris, 1975, 272 p. (Ioan Oprea)… [ 236 ]
 • EKY SWEDENBORG, Jean Barois de Roger Martin du Gard, Lund, 1979, 226 p. (Ioan Holban)… [ 239 ]
 • SIGBRIT SWAHN, Proust dans la recherche litteraire. Problemes, methodes, approches nouvelles, Berlings. Lund, 1979, 168 p. (Ioan Holban)… [ 240 ]
 • WEIMARER BEITRAGE, 6/1979 – 3/1980 (Andrei Corbea)… [ 241 ]
 • ZEITSCHRIFT FCR BALKANOLOGIE, XIV/ 1978,  XV/1979 (Andrei Corbea)… [ 242 ]
 • *** Osterreichisch-polnische literarische Nachbarschaft, coordonator Herbert Oriowski, Poznan, 1979, 144 p.  (Sorin Chiţanu)… [ 242 ]
 • ALEXIU VICIU, Flori de cîmp. Doine, strigături, bocete, balade. Colecţie de folclor inedită, publicată, cu studiu introductiv, note, indici şi glosar, de R. Todoran şi I. Taleş, Cluj-Napoca, Dacia, 1976, 344 p. (Nicolae Boţ)… [ 243 ]
 • ARTUR GOREVEI, Literatură populară, Culegere şi studii, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, bibliografie şi indici de Iordan Datcu, Bucureşti, Minerva, 1976, XXVI+478 p,  (Virgil Florea)… [ 244 ]

 

CRONICĂ

 

 • Activitatea Centrului de lingvistică, istorie literară şi folclor în anii 1979-1980… [ 247 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie… [ 253 ]

 

ÎN MEMORIAM