Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXVIII · 1981-1982 A

 

 SUMAR

 

STUDII

 

 

 

NOTE ŞI COMENTARII

 

 

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 • ***MICUL ATLAS LINGVISTIC ROMÂN, Partea II (ALRM II), Serie nouă, vol. IV, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1981 (Ştefan Giosu)… [ 129 ]
 • KATHARINA BARBA, Deutche Dialekte în Rumanien. Die sudfrankischen Mundarlen der Banater deutschen Sprachinsel. Mit zwei Abbildungen und neun Karten, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH, 1982, 211 p. (V. Arvinte)… [ 131 ]
 • G. MIHĂILĂ, Srudii de lingvistică şi filologie, Timişoara, Facla, 1981, 290 p. (Ştefan Giosu)… [ 132 ]
 • ELENA SCĂRLĂTOIU, Relaţii lingvistice ale aromânilor cu slavii de sud. Cuvinte de origine slavă, Bucureşti, Editura Litera, 1980, 189 p. (Ştefan Giosu)… [ 133 ]
 • GH. IORDACHE, Mărturii etnolingvistice despre vechimea meseriilor populare româneşti.Studiu cu privire specială la Oltenia, Craiova, Scrisul românesc, 1980, 190 p. (Ştefan Giosu)… [ 135 ]
 • “LINGUISTICA”, XXI, Ljubljana, 1981 (Ioan Oprea)… [ 137 ]
 • “BOLENTIN DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA” tomo LX (Ano LXVII) 1980 (Ioan Oprea)… [ 138 ]
 • “ZEITSCHRIFT FUR BALKANOLOGIE”, XVI, 1981, NR. 1-2 (H. Fassel)… [ 138 ]
 • “TRAVAUX DE LINGUISTIQUE ET DE LITTERATURE”, XIX, 1. Linguistique-Philologie-Stylistique, Strasbourg, 1981, (Ioan Oprea)… [ 139 ]

 

CRONICĂ

 

 • Activitatea secţiei de lingvistică în anii 1981-1982… [ 141 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie…. [ 143 ]

 

ÎN MEMORIAM

 

 • ION TURCUŞ (1924-1981) (D. Irimia)… [ 145 ]