Category: Arhiva

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LVII · 2017

  SUMAR   VERBA ET RES. STUDIA LINGUISTICA IN HONOREM MAGISTRI STELIAN DUMISTRĂCEL   Stelian Dumistrăcel – Curriculum vitae… [ 7 ] Titluri, distincţii, omagii… [ 11 ] Listă de lucrări (selectiv)… [ 17 ] Sigle pentru publicaţii periodice… [ 39 ] Comunicări, conferinţe, expuneri publice (selectiv)… [ 41 ]   Tabula gratulatoria… [ 55 …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LVI · 2016

  SUMAR   A. FILOLOGIA ACADEMICĂ IEŞEANĂ. PERSONALITĂŢI, OPERE   PREAMBUL şi SCHIŢE BIOBLIOGRAFICE   Lingvişti şi filologi ieşeni din secolul al XX-lea – membri ai Academiei Române… [ 11 ] ANALIZE, EVOCĂRI   CARMEN-GABRIELA PAMFIL, ELENA TAMBA, Originea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru Philippide… [ 23 ] STELIAN DUMISTRĂCEL, Iorgu Iordan: direcţii de …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LV · 2015

  SUMAR   STUDII ŞI ARTICOLE. ABORDĂRI ALE PROIECTELOR DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ   GABRIELA HAJA, ELENA ISABELLE TAMBA,  Cercetarea lexicografică academică actuală: tradiţie şi modernitate… [ 7 ] STELIAN DUMISTRĂCEL, DOINA HREAPCĂ, LUMINIŢA BOTOŞINEANU, Lucrările româneşti de geografie lingvistică şi Dicţionarul limbii române al Academiei: oferta lexicografică a materialului necartografiat şi problema „literarizării”… [ 19 …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LIV · 2014

  SUMAR   STUDII EUGEN MUNTEANU, Material lexical inedit din versiunea „Milescu” revizuită a Vechiului Testament (MS. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)… [ 7 ] ALIN MIHAI GHERMAN, Un caz de autodefinire prin intermediul limbii: textele calvino-române… [ 105 ] DANA-LUMINIŢA TELEOACĂ, Structuri sintactice cu valenţe stilistice în literatura veterotestamentară …

Continue reading

Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară, Tom LIII – 2013

SUMAR    LUCRĂRILE  COLOCVIULUI  INTERNAŢIONAL  G.  IVĂNESCU – 100  DE  ANI  DE  LA  NAŞTERE (Iaşi, 1 – 2 noiembrie 2012)   EVOCĂRI   MARIUS  SALA,  Un moment aniversar … [ 7 ] GAVRIL  ISTRATE,  G. Ivănescu şi şcoala lingvistică ieşeană … [ 9 ] BOGDAN  C.  SIMIONESCU,  Preocupări filologice academice la Iaşi … [ 11 …

Continue reading

Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară, Tom LII – 2012

SUMAR   STUDII EUGEN  MUNTEANU,  Tradiţia biblică românească. O prezentare sintetică … [ 11 ] RUDOLF  WINDISCH,  Vulgärlateinische Spuren in den Inscriptiones Daciae et Scythiae Minoris  Antiquae? … [ 39 ] AMALIA  DRĂGULĂNESCU,  Palingenezie şi deconstrucţia lumilor în creaţia eminesciană … [ 55 ] STĂNUŢA  CREŢU,  Prezenţă şi uitare. „Cuvinte de trecere” pentru Domnişoara Hus …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară,Tom XXXIV · 1994 -1995 B. Istorie Literară

SUMAR CENTENAR LUCIAN BLAGA, ION BARBU   GAVRIL ISTRATE, Lucian Blaga, contemporanul nostru… [ 9 ] DORU SCĂRLĂTESCU, Muntele vrăjit… [ 19 ] GABRIELA DRĂGOI, Un vademecum barbian… [ 23 ] STĂNUŢA CREŢU, Ion Barbu, Moduri ale ambiguităţii… [ 31 ] ADRIAN VOICA, Rima în poezia lui Ion Barbu… [ 43 ]   SIMPOZIONUL B. FUNDOIANU …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară,Tom XXXIII · 1992 -1993 B. Istorie Literară

SUMAR   SIMPOZIONUL GERMANO-ROMÂN Iaşi, septembrie 1992   Cuvînt introductiv… [ 9 ]   RELAŢII LITERARE ŞI CULTURALE GERMANO-ROMÂNE   MIRECEA POPA, Presa germană din Transilvania despre români pînă la 1848… [ 13 ] GHEROGHE ŞERBAN (Tubingen), Domnia lui Mihai Viteazul într-un roman german apărut pe la 1834… [ 27 ] ALEXANDRU ZUB, Istorie, etnopsihologie …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară,Tom XXXIII · 1992 -1993 A. Lingvistică

SUMAR   TEORIA LIMBII EUGENIU COŞERIU, Socio- şi etnolingvistica. Bazele şi sarcinile lor… [ 9 ]   ISTORIA LINGVISTICII VASILE ARVINTE, Contribuţia lui Gustav Weigand la dezvoltarea dialectologiei româneşti… [ 29 ]   FILOLOGIE EUGEN MUNTEANU, Reflexe în tradiţia românească ale unei sintagme neotestamentare… [ 43 ] ION NUŢĂ, Manuscrisele lui A. Lambrior… [ 75 …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară,Tom XXXII · 1988 -1991 B. Istorie literară

SUMAR   CENTERNAR EMINESCU – CREANGĂ   STĂNUŢA CREŢU, Conştiinţă filosofică şi st6ructură în “Glosă”… [ 5 ] LUCIA CIREŞ, “Disputa” -procedeu artistic de sorginte folclorică în oprea lui Ion Creangă… [ 11 ] ADRIAN VOICA, Tehnica accentuării în sonetul eminescian… [ 19 ] ADRIAN VOICA, Ecouri eminesciene şi originalitatea în schemele ritmice ale sonetelor …

Continue reading