Anuar de lingvistică şi istorie literară,Tom XXXII · 1988 -1991 B. Istorie literară


SUMAR

 

CENTERNAR EMINESCU – CREANGĂ

 

***

 

NOTE ŞI COMENTARII

 

 

DIN “DICŢIONAR DE LITERATURĂ ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ”

 

 • DORU SCĂRLĂTESCU, Sergiu Adam… [ 195 ]
 • NICULINA TODERAŞCU, Radu Albala … [ 198 ]
 • HORIA AVRĂMUŢ, Florenţa Albu… [ 200 ]
 • VIORICA S. CONSTANTINESCU, Silviu Angelescu… [ 206 ]
 • M. MARDARE, Eta Boeriu… [ 208 ]

 

LITERATURA ŞI ŞCOALA

 

 • CONSTANTIN PARFENE, M. Eminescu : ” O, rămâi” – poezie a seducţiei erotice ?… [ 213 ]

 http://www.alil.academiaromana-is.ro/wp-content/uploads/2012/08/CRITICĂ-ŞI-BIBLIOGRAFIE.pdf”>CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 • ALBERT KOVACS, Poetica lui Dostoievski, Bucureşti, Univers, 1987, 382 p. (Sorina Bălănescu)… [ 217 ]
 • FELIX BUFFEIERE, Miturile lui Homer şi gândirea greacă, traducere şi prefaţă de Gh. Ceauşescu, Bucureşti, Univers, 1987, 660 p. ( Lucia Berdan)… [ 219 ]
 • *** Sub poale de codru verde. Balade populare din Banat, ediţie îngrijită de Cornel Veselău, cuvânt înainte de Al. I. Amzulescu, Timişoara, Facla, 1987, 130 p. (Lucia Berdan)… [ 220 ]
 • DUMITRU ŞANDRU, Folclor românesc, ediţie îngrijită de Tudora Şandru Olteanu, prefaţă de Ovidiu Bîrlea, Bucureşti, Minerva, 1987, 490 p. ( Lucia Berdan)… [ 221 ]
 • ADRIAN FOCHI, Valori ale culturii populare româneşti, ediţie îngrijită de Rodica Fochi, introducere şi tabel cronologic de Iordan Datcu, Bucureşti, Minerva, vol. I, 1987, 523 p., vol. II, 1988, 521 p. ( Lucia Berdan)… [ 222 ]
 • NICOLAE CONSTANTINESCU, Relaţiile de rudenie în societăţile tradiţionale. Reflexe în folclorul românesc, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1987, 183 p. (Lucia Berdan)… [ 223 ]
 • SVETLANA PALEONTOLOGU- MATTA, Eminescu şi abisul antologic, Aarhus, Editura Nord, 1988, 253 p. (Luminiţa Fassel)… [ 226 ]
 • ADRIAN ANGHELESCU, Barocul în proza lui Arghezi, Bucureşti, Minerva, 1988, 344 p. (Adrian Voica)… [ 227 ]
 • KARL ULRICH SYNDRAM, Kulturpublizistik und nationales Selbstverstandis. Untersuchungen zur Kunst- und Kulturpolitik in den Rundschauzeitschriften des Deutschen Kaiserreiches (1871 – 1914), Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1989, 279 p. (Manuela Wetzel, Aachen)… [ 230 ]
 • LUIGI CAPUANA, Izvorul frumuseţii, prefaţă, antologie şi traducere de Victoria Naum, Bucureşt, Univers, 1988, 478 p. ( Silvia Ciubotaru)… [ 231 ]
 • MARIANA KAHANE, LUCILIA GEORGESCU- STĂNCULEANU, Cântecul Zorilor şi Bradului. ( Tipologie muzicală), Bucureşti, Editura Muzicală, 1988, 823 p. ( Viorel Bîrleanu şi Florin Bucescu)… [ 232 ]
 • *** “Schweizeriches Archiv fur Volkskunde”, Vierteljahrschrift im Auftrag de Schweizerischen Geselleschaft fur Volkskunde herausgegeben von Ueli Gyr, 83 Jahrgang, Basel, 1987, Heft 3-4 ( Silvia Ciubotaru)… [ 233 ]
 • *** Der Philhelenismus und die Modernisierung in Grieehenland und Deutschland. Erstes Symposium organisiert in Thessaloniki und Volos (am 7 – 10. Marz 1985) vom Institut fur Balkan – Studien und der Sudesteuropa – Gesellschaft Munchen, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, 1986, 224 p. (Eugen Munteanu)…  [ 234 ]
 • *** Syrjanische Texte, Band II, Komi- Syrjanisch : Izma-, Precora- und Vym – Dialekte, gesammelt von T. E. Uotila, ubersetzt und herausgegeben von Paula Kokkonen ( “Memoires de la Societe Finno – Ougrienne”, 193 ), Helsinki, 1986, 241 p. ( Eugen Munteanu)… [ 235 ]

 

CRONICĂ

 

 • Activitatea Secţiei de istorie literară şi folclor în anii 1988 -1991…  [ 237 ]

***

 • Cărţi şi reviste primite la redacţie… [ 241 ]

IN MEMORIAM

 

 • VASILE HAREA  ( 1895 – 1987 ) ( Mihai Lozbă )… [ 247 ]