Anuar de lingvistică şi istorie literară,Tom XXXII · 1988 -1991 A. Lingvistică


SUMAR

 

 

LINGVISTICĂ GENERALĂ

 

FILOLOGIE

LEXICOLOGIE

 

DIALECTOLOGIE

 

SOCIOLINGVISTICĂ

 

ŞTIINŢE ONOMASTICE

 

POETICA

 

RECENZII, REVISTA REVISTELOR

 

 • GISELA ZIFONUN, Kommunikative Einheiten in der Grammatik, Gunter Narr Verlag, Tubingen, 1987, 181 p. ( Adrian Turculeţ)… [ 205 ]
 • ELENA SLAVE, Metaforele limbii române, Tipografia Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1986, 338 p. ( Cristina Florescu)… [ 209]
 • RICHARD SÂRBU, Texte istroromâne şi glosar. Cu un studiu introductiv, Istroromâna azi, Tipografia Universităţii din Timişoara, Timişoara, 1987, 124 p. ( Ştefan Giosu)… [ 212 ]
 • EMIL PETROVICI, Atlasul lingvistic român II. Introducere; redactori: Doina Grecu, I. Mării, Rodica Orza; coordonator : I. Mării; / Universitatea din Cluj-Napoca, Institututl de Lingvistică şi Istorie Literară /,  Cluj-Napoca, 1988, 428 p./ multiplicat / ( Ion Nuţă)… [ 213 ]
 • *** Chestionarul Atlasului lingvistic român II, elaborat, în cadrul Muzeului Limbii Române, sub conducerea lui Sextil Puşcariu, de Emil Petrovici şi editat, în cadrul Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară din Cluj-Napoca, de Doina Grecu, I. Mării, Rodica Orza, S. Vlad ; coordonator : I. Mării, Cluj-Napoca, 1988, 432 p. / multiplicat / (Ion Nuţă)… [ 218 ]
 • *** Chestionarul Atlasului lingvistic român I, elaborat, în cadrul Muzeului Limbii Române, sub conducerea lui Sextil Puşcariu, de Sever Pop şi editat, în cadrul Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară, din Cluj-Napoca, de Doina Grecu, I. Mării, Rodica Orza, S. Vlad ; coordonator : I. Mării, Cluj-Napoca, 1989, 148 p. / multiplicat / ( Ion Nuţă)… [ 217 ]
 • VASILE FRĂŢILĂ, Graiul de pe Tîrnave, Texte şi glosar, Tipografia Universităţii din Timişoara, Timişoara, 1986, 274 p./ multiplicat/ (Ion Nuţă)… [ 217 ]
 • VASILE FRĂŢILĂ, Lexicologie şi toponimie românească, Timişoara, “Facla”, 1987 207 p.  ( Ion Nuţă )… [ 219 ]
 • ***Lexicon der Rumanischen Linguistik (LRL), Herausgegeben von Gunter Holtus, Michael – Metzeltin, Cristian Schmitt, III, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1989, 912 p. (Ion Nuţă)… [ 221 ]
 • *** Poeţi italieni din secolul XX, antologie, traducere, prefaţă şi note introductive de Marin Mincu, Bucureşti, “Cartea Românească” 1988, 602 p. ( Oana Nicola)… [ 223 ]
 • JOHN WILLIAM WEVERS, Text History of the greeK Leviticus, Abhandlungen der Akademie der Wiesenchaften in Gotfingen, Philologisch – historische Klausse, dritte Folge, Nr. 153 (MSU), XIX, Vandhoek & Ruprecht in Gottingen, 1986, 136 p. (Eugen Munteanu)… [ 225 ]
 • *** Deutsche Inschriften, Fachtagung fur mittelalteriliche und neuzeitliche Epigraphik, Luneburg 1985; Vortrage und Berichte, Herausgegeben von Karl Stackmann, mit 4 Karten und 52 Abbildungen; Abhandlungen der Akademie der Wissenshaften in Gottingen, Philologisch- historiche Klasse, dritte Folge, Nr. 151, Vandhoeck & Ruprecht in Gottingen, 1986, 109 p. ( Eugen Munteanu)… [ 226 ]
 • WILLIAM M. CALDER III, ROBERT L. FOWLER, The presserved Letters of Ulrich von Wilamowitz – Moellendorff to Edward Scwartz, edited with Intorduction and Commentary; Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch- historiche Klasse, Sitzungsberichte, Jahrgang, 1986, Heft 1, Munchen, 1986, 116 p. ( Eugen Munteanu)… [ 227 ]
 • BLANDINE BRIL, HENRI LEHALLE, Le developpement psyhologique est-il universel? Approches interculturelles, coll. “Le psychologue”, P.U.F., Paris, 1988, 225 p. ( Oana Poparda)… [ 228 ]
 • *** Studien zur rumanischen Sprache und Literatur, herausgegeben von Dieter Messner und Johann Pogl, Heft 9, Rumaniche Sprache, Luteratur und Kunst, Institut fur Rumanistik der Universitat Salzburg, 1988, 109 p. ( Luminiţa Fassel)… [ 231 ]
 • *** La habla culta de la Ciudat de Buenos Aires. Materiale para su estudio, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofia y Letras, Instituto de Filologia y Literaturas Hispanicas ” Dr. Amado Alonso”, Buenos Aires, 1987, t. 1. 309 p. t. 2, 531 p. ( Eugen Munteanu )… [ 232 ]
 • ERNST KRUGER, Heimat am Pruth. Erinnerungen an Mariental Bessarabien, mit Beitragen von Albert Wutzke, Eduard Klotzbucher und Emmanuel Kramer,  Roco Druck, Wolfenbuttel, (1990), 271 p. + 1 hartă + 2 schiţe ( Luminiţa Fassel)… [ 233 ]

 

CRONICA

 

 • Activitatea Secţiei de lingvistică în anii 1988 – 1991… [ 235 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie… [ 238 ]
 • Indice general al tomului XXXII … [ 243 ]
 • Indice de cuvinte, baze şi afixe al “Anuarului de lingvistică şi istorie literară”, t. XV –  XXX [ 1964 – 1985 ] ( Ion-Horia Bîrleanu) … [ 255 ]