Anuar de lingvistică şi istorie literară,Tom XXXIII · 1992 -1993 A. Lingvistică


SUMAR

 

TEORIA LIMBII

 

ISTORIA LINGVISTICII

 

FILOLOGIE

 

ISTORIA LIMBII LITERARE

 

LEXICOLOGIE

 

ONOMASTICĂ

 

GRAMATICĂ

 

POETICĂ – STILISTICĂ

 

RECENZII, REVISTA REVISTELOR

 

 • TIMOTEI CIPARIU, Opere, II, ediţie îngrijită de Carmen-Gabriela Pamfil, introducere de Mioara Avram, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, XLVIII, 534 p. (C. Dumitriu)… [ 253 ]
 • ALEXEI MATEEVICI, Opere, 1-2, ediţie critică de Ion Nuţă, Efim Levit, Sava Pînzaru, Editura “Ştiinţa”, Chişinău, 1993, 623 şi 724 p. (Ioan Oprea)… [ 257 ]
 • STELIAN DUMISTRĂCEL, DOINA HREAPCĂ, ION-HORIA BÎRLEANU, Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, Texte dialectale, vol. I,  Partea I, Editura Academiei Române, Iaşi, 1993, CI + 347 p. (G. Iastrate)… [ 259 ]
 • IOAN OPREA, Lingvistică şi filosofie, Institutul European, Iaşi, 1992, 328 p. (Cristina Florescu)…  [ 264 ]
 • *** Ortografia limbii române. Trecut, prezent, viitor, Institutul European, Iaşi, 1992, 123 p. (Rodica Radu)… [ 265 ]
 • STELIAN DUMISTRĂCEL, Lupta în jurul literei şi demnitatea Academiei Române. Imperativele integrării culturale a tuturor românilor, Iaşi, 1993, 94 p. (Lucia Cifor)… [ 267 ]
 • AUGUSTIN, De dialectica, ediţie, traducere, introducere, note, comentarii şi bibliografie de Eugen Munteanu, Editura “Humanitas” Bucureşti, 1991, 237 p. ( Felicia Niţă – Dumas)… [ 269 ]
 • *** Omul şi limbajul său. Studia in honorem Eugenio Coseriu, număr special din “Analele ştiiţifice ale Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi”, t. XXXVII-XXXVIII, 1991-1992, Lingvistică, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, 1993, 360 p. (Felicia Niţă Dumas)… [ 271]
 • EMANUEL VASILIU, Introducere în teroria limbii, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, 114 p. (Ioan Oprea) … [ 273 ]
 • VASILE PAVEL, Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria, vol. I, Fierăria meşteşugărească, tîmplăria, Editura “Ştiinţa”, Chişinău, 1993, 239 p. (Ion A. Florea)… [ 276 ]
 • GEORGE GOGIN, Ortoepia limbii literare, Editura “Ştiinţa”, Chişinău, 1991, 259 p. (Ion-Horia Bîrleanu)… [ 281 ]
 • V. BOTNARCIUC, Sintagmatica şi paradigmatica circumstanţialelor de timp în limba română, Editura “Ştiinţifică”, Chişinău, 1992, 69 p. (Ion Horia Bîrleanu)… [ 284 ]
 • “REVISTA DE LINGVISTICĂ ŞI ŞTIINŢĂ LITERARĂ” (Chişinău), nr. 1-6/1992, 616 p. ( Doina Hreapcă)… [ 288 ]
 • “LIMBA ROMÂNĂ” (Chişinău), II, 1992, nr. 1-4, 504 p. (Ion Horia Bîrleanu)… [ 293 ]

 

AD VITAM AETERNAM

 • ALEXANDRU PHILIPPIDE (1859 – 1933) (Carmen – Gabriela Pamfil)… [ 297 ]
 • THEOFIL SIMENSCHY (1892-1968) (Stelian Dumistrăcel)… [ 300 ]
 • GHEORGHE IVĂNESCU (1912 – 1987) (Cristina Florescu)… [ 303 ]
 • ARITON VRACIU (1927 – 1987) (Stelian Dumistrăcel)… [ 305 ]

 

CRONICĂ

 

 • Activitatea secţiei de lingvistică în anii 1992-1993… [ 309 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie… [ 317 ]
 • Indice general al tomului XXXIII… [ 323 ]

 

SUPLIMENT – EUGEN COŞERIU

PRELEGERI ŞI CONFERINŢE (1992 – 1993)

 

 • Cuvânt înainte… [ 3 ]
 • Filozofia limbajului… [ 7 ]
 • Compentenţa lingvistică… [ 27 ]
 • Arhitectura şi structura limbii… [ 49 ]
 • Principii de sintaxă funcţională… [ 65 ]
 • Semantica cognitivă şi semantica structurală… [ 83 ]
 • Istoria şi fazele istorice ale lingvisticii romanice… [ 101 ]
 • Tipologia limbilor romanice… [ 119 ]
 • Limbajul poetic… [ 145 ]
 • Deontologia şi etica limbajului… [ 163 ]
 • Deontologia culturii… [ 173 ]
 • Unitate lingvistică – unitate naţională… [ 181 ]