Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LVI · 2016

 

SUMAR

 

A. FILOLOGIA ACADEMICĂ IEŞEANĂ. PERSONALITĂŢI, OPERE

 

PREAMBUL şi SCHIŢE BIOBLIOGRAFICE

 

ANALIZE, EVOCĂRI

 

 

B. STUDII, ARTICOLE, NOTE