Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LVII · 2017

 

SUMAR

 

VERBA ET RES. STUDIA LINGUISTICA IN HONOREM MAGISTRI STELIAN DUMISTRĂCEL

 

 

 

A. PORTRETE OMAGIALE

 

 

B. STUDII ŞI ARTICOLE