Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară, Tom LII – 2012

SUMAR

 

STUDII

 

DISCUŢII

 

 • Octoihul lui Macarie 1510/2010, vol. I, 398 p., vol. II. Studii, cu un cuvânt înainte de Nifon Mihăiţă, Arhiepiscop şi Mitropolit al Târgoviştei; studii de Gheorghe Mihăilă, Romulus Răzvan Theodorescu, Dan Horia Mazilu, Dan Zamfirescu, Marian Vîlciu, Demeny Lajos, Demeny A. Lidia, P.P. Panaitescu, 144 p., Arhiepiscopia Târgoviştei, Academia Română, Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj‑Napoca, 2009 (Alina Camil) … [ 223 ]
 • Manuscris trilingv. Preliminarii la o editare. Cuvânt înainte de Erich Renhart; studii de Cătălina Velculescu, Zamfira Mihail, Ileana Stănculescu, Ovidiu Olar; volum îngrijit de Ileana Stănculescu, Bucureşti, Editura Paideia, 2010, 208 p. (Alina Camil) … [ 225 ]
 • Şcoala Ardeleană, vol. III. 240 de ani de la moartea marelui arhiereu şi luptător naţional Ioan Inochentie Micu-Klein, 1768–2008; coordonatori: Ioan Chindriş şi Ciprian Ghişa, Oradea, Editura „Episcop Vasile Aftenie”, 2009, 492 p. (Cristina-Mariana Lungu-Cărăbuş) … [ 227 ]
 • Şcoala Ardeleană, vol. IV, coordonatori: Ioan Chindriş şi Ciprian Ghişa, Oradea, Editura „Episcop Vasile Aftenie”, 2010, 326 p. (Elena Spiridon) … [ 231 ]
 • N.A.  Ursu,  Despina  Ursu,  Împrumutul în procesul modernizării limbii române literare (1760–1860), vol. III, Partea I (literele A–M), 412 p., Partea a II­a (literele N–Z), 418 p., Iaşi, Editura Cronica, 2011 (Cristina­Mariana Lungu-Cărăbuş) … [ 232 ]
 • Emil  Suciu,  Influenţa turcă asupra limbii române, vol. I (Studiu monografic), 2009, 726 p.; vol. II (Dicţionarul cuvintelor româneşti de origine turcă), 2010, 914 p., Bucureşti, Editura Academiei Române (Iosif Camară)  … [ 234 ]
 • Mihaela‑Elena  Ciocoiţei,  Valori universale ale operei lui Dimitrie Cantemir, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2009, 438 p. (Anuţa-Rodica Ciornei-Ardelean) … [ 237 ]
 • Alexandru  Philippide,  Istoria limbii române, ediţie critică de G. Ivănescu, Carmen-Gabriela Pamfil şi Luminiţa Botoşineanu, Iaşi, Editura Polirom, 2011, 672 p. (Stelian Dumistrăcel) … [ 239 ]
 • Eugen  Simion,  Ion Creangă. Cruzimile unui moralist jovial, Iaşi, Editura Princeps Edit, 2011, 180 p. (Stelian Dumistrăcel)… [ 241 ]
 • Marius  Sala,  101 cuvinte moştenite, împrumutate şi create, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010, 250 p. (Stelian Dumistrăcel) … [ 242 ]
 • Rodica  Zafiu,  101 cuvinte argotice, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010, 380 p. (Stelian Dumistrăcel)  … [ 244 ]
 • Elena  Dănilă,  Andrei  Dănilă,  Dicţionar ilustrat de cuvinte şi sensuri recente în limba română, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2011, 320 p. (Stelian Dumistrăcel) … [ 245 ]
 • Boris  Crăciun,  Daniela  Crăciun-Costin,  Dicţionarul scriitorilor români de azi (din România, Basarabia, Bucovina de Nord, Banatul sârbesc, Europa Occidentală, Israel, America), Iaşi, Editura Porţile Orientului, 2011, 596 p. (Nicoleta Borcea) … [246 ]
 • Ioana  Costa,  Papirus, pergament, hârtie. Începuturile cărţii, Bucureşti, Editura Humanitas, 2011, 168 p. (Lucia-Gabriela Munteanu)… [ 248 ]
 • Alexandru  Bantoş,  Retrospectivă necesară. Cuvânt înainte de Stelian Dumistrăcel, Chişinău, Casa Limbii Române, 2007, 252 p. (Ofelia Ichim) … [ 250 ]
 • Vasile  Tonoiu,  Despre diferenţe, alteritate şi dialog intercultural, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, 228 p. (Amalia Drăgulănescu) … [ 252 ]
 • Charles  Laugier,  Contribuţii la etnografia medicală a Olteniei, ediţie critică, studiu introductiv, note şi bibliografie de Adrian Michiduţă, Craiova, Editura Aius, 2011, 244 p. (Ioana Repciuc) … [ 256 ]
 • *** Izvoarele istoriei creştinismului românesc. Traduceri inedite din latină şi greacă de Mihaela Paraschiv, Claudia Tărnăuceanu, Wilhelm Dancă. Selecţia textelor, studiu introductiv, notiţe biobibliografice, note şi comentarii, indice de Nelu Zugravu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, 820 p. (Ioana Repciuc) … [ 257 ]
 • *** Das Potential europäischer Philologien, editor Christoph König, Göttingen, Wallstein Verlag, 2009, 328 p. (Laura Manea) …[ 257 ]
 • *** Was kann eine vergleichende romanische Sprachwissenschaft heute (noch) leisten?, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2006, 402 p. (Laura Manea) … [ 260 ]
 • *** Historische Pressesprache, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2006, 278 p. (Laura Manea) … [ 262 ]
 • „Studii şi cercetări lingvistice”, LXII, nr. 1 (ianuarie–iunie)/2011, 144 p. (Daniela Butnaru) … [ 265 ]
 • „Biblicum Jassyense. Romanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics”, edited by the Center of Biblical‑Philological Studies Monumenta linguae Dacoromanorum, „Alexandru Ioan Cuza” University, Iaşi, Romania, with the support of the Association for Biblical Philology and Hermeneutics of Romania, vol. 1, 2010, 230 p. (Ana-Veronica Spenchiu) … [ 266 ]
 • „Mentalities”/„Mentalités”. An interdisciplinary journal/un journal interdisciplinaire, vol. 25, nr. 1–2, 2011, 52 p., Hamilton, New Zealand (Daniela Butnaru … [ 267 ]

 

IN  MEMORIAM

 • Vasile  Arvinte – 1927–2011 (Eugen Munteanu) … [ 269 ]

 

CRONICĂ

 • Activitatea departamentelor Institutului „Alexandru Philippide” în anul 2011 (Nicoleta Borcea, Daniela Butnaru, Ioana Repciuc) … [ 271 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie (2011) … [ 285 ]