Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară, Tom LIII – 2013

SUMAR 

 

LUCRĂRILE  COLOCVIULUI  INTERNAŢIONAL 

G.  IVĂNESCU – 100  DE  ANI  DE  LA  NAŞTERE

(Iaşi, 1 2 noiembrie 2012)

 

EVOCĂRI

 

 

STUDII,  ARTICOLE,  NOTE

 

 

ATELIER  DE  LEXICOLOGIE

POPULAR  ŞI  ŞTIINŢIFIC  ÎN  TERMINOLOGIA  METEOROLOGICĂ
A  FENOMENELOR  ATMOSFERICE