Anuar de lingvistică şi istorie literară,Tom XXXIV · 1994 -1995 B. Istorie Literară


SUMAR

CENTENAR

LUCIAN BLAGA, ION BARBU

 

 

SIMPOZIONUL B. FUNDOIANU – BENJAMIN FONDANE

Iaşi, 7-8 octombrie 1994

 

*

*

 

STUDII

 

 

NOTE ŞI COMENTARII

 

 

ANIVERSĂRI

 

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 • MONIQUE JUTRIN, Benjamin Fondane ou Le periple d’ Ulysse, Paris, Libraire A. G. Nizet, 1989, 152 p. (Iulian Popescu)… [ 337 ]
 • FLORIN FAIFER, Semnele lui Hermes. Memorialistica de călătorie ( până la 1900) între real şi imaginar. Bucureşti, Minerva, 1993,, 437 p. (Gabriela Omăt)… [ 339 ]
 • A.D. NUTTAL, Openings. Narrative Beginnings from the Epic to the Novel, Oxford, Claredon Press, 1992, 255 p. (Ofelia Ichim)… [ 341 ]
 • ANTON RAŢIU, Românii de la Est de Bug. Cercetări etnosociologice şi culegere de folclor, prefaţă de academicianul Vladimir Trebici, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1994, 168 p. (Lucia Berdan)… [ 343 ]
 • *** Colinde din Transilvania. Ediţia a II-a întregită, prefaţă de Traian Herseni, cuvînt înainte, studiu introductiv, texte şi melodii culese şi notate de Constantin A. Ionescu, postfaţă de Constantin Mohanu, Chişinău, Ştiinţa, 1994. 202 p. (Lucia Cireş)… [ 345 ]
 • SIM FL. MARIAN. Sărbătorile la români. Studiu etnografic , vol. 1-2, ediţie îngrijită şi introducere de Iordan Datcu, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1994, colecţia Fundamente, 320 p. + 395 p. (Lucia Berdan)… [ 347 ]
 • CORNELIA CĂLIN, Jurnalul oral. Index tipologic şi motivic, antologie de texte, Academia Română, Institutul de Etnografie şi Folclor “Constantin Brăiloiu”. Colecţia Naţională de Folclor, Bucureşti, Erasmus, 1993, 175 p. (Lucia Berdan) … [ 350 ]
 • *** Legendele românilor. I Legendele cosmosului. II Legendele florei. III Legendele faunei, ediţie critică şi studiu introductiv de Tonz Brill, Bucureşti, Editura “Grai şi suflet Cultura Naţională”, 1994, Colecţia “Mioriţa”. 245 p + 301 p. + 464 p. (Lucia Berdan) … [ 351 ]
 • OVIDIU PAPADIMA, O viziune românească a lumii. Studiu de folclor, ediţia a II-a. revizuită, cu o postfaţă  de I. Oprişan, Bucureşti, Editura Saeculum I. O. 1995, 191 p. (Lucia Berdan)… [ 353 ]
 • CLAUDE LEVY- STRAUSS, Mitologice. I Crud şi gătit, traducere şi prezentare de Ion Pânzaru, Bucureşti, Editura Babel, 1995, 498 p. (Lucia Berdan)… [ 354 ]
 • *** “Russkaja Literatura”, nr. 1, 1993 (Leonte Ivanov)… [ 356 ]
 • *** ” Mentalities/Mentalites”, an interdisciplinary journal/ une revue interdisciplinaire. The Institute for the History of Mentalitiers, Hamilton, New Zealand, La Societe Francaise de Psychohistoire ( Vichy) and UNEFPE (Lyon). France, vol. 8 nr. 1/1993, nr. 2/1993, vol. 9, nr. 2/1994 (Ofelia Ichim)… [ 358 ]
 • *** ” Cardozo Studies in Law and Literature”, a Publication of Benjamin N. Cardozo School of  Law, Jacob Burns Institute for Advanced Legal Studies, vol. 6, nr. 1. Spring/Summer 1994 (Irina Andone)… [ 359 ]

 

CRONICĂ

 

 • Activitatea Secţiei de istorie literară şi folclor în anii 1994-1995 …  [ 361 ]
 • *** Cărţi şi reviste primite la redacţie… [ 365 ]

 

IN MEMORIAM

 

 • Gheorghe Hrimiuc-Toporaş  (1947 – 1995) … [ 367 ]