Category: Arhiva

Anuar de lingvistică şi istorie literară,Tom XXXII · 1988 -1991 A. Lingvistică

SUMAR     LINGVISTICĂ GENERALĂ IULIAN POPESCU, La linguistique: du “logico-” au ” neuro-” par le “psycho-“… [ 5 ]   FILOLOGIE VASILE ARVINTE, Calcuri lingvistice în cartea “Ieşirea” ( PO, BB. Ms. 45, Ms 4389)… [ 25 ] LEXICOLOGIE TRAIAN DIACONESCU, Motivaţia semantică a cuvântului românesc CRĂCIUN “Noel”, Studiu asupra terminologiei creştine din România …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară,Tom XXXI · 1986 -1987 A. Lingvistică

SUMAR     LINGVISTICA GENERALĂ EUGEN MUNTEANU, Asupra distincţiei limbaj-obiect-metalimbaj în lucrările lui Augustin De Dialectica si De Magistro… [ 9 ] RUDOLF WINDISCH (Konstanz), Sprachplanung am Beispiel  “kleiner” romanischer Sprachen ( Planificarea lingvistică exemplificată pe baza micilor limbi romanice)… [ 23 ]   FILOLOGIE. LIMBA LITERARĂ EUGENIA DIMA, Primele traduceri din Halima în limba …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară B. Istorie literară,Tom XXX-XXXI · 1985 -1987 B

SUMAR   EMINESCIANA   STANUȚA CREȚU, Despre sursa unui “Fragment” eminescian… [ 9 ] ADRIAN VOICA, Structura sonetului eminescian… [ 27 ]   STUDII   ZHANG YUSHU ( Beijing), Der Denker Heine… [ 33 ] ADELA HAGIU, Drame et language chez. E. Ionesco… [ 45 ] CONSTANTIN PAIU, Nicolae Iorga despre “sensul teatrului”… [ 53 …

Continue reading

Anuar de lingvistica si istorie literară – Tom XXX · 1985 A. Lingvistică

SUMAR   LUCRARILE CELUI DE AL III-LEA SIMPOZION NATIONAL DE DIALECTOLOGIE ( IASI, 5 – 6 octombrie 1984) TEORIE ŞI METODĂ  ÎN DIALECTOLOGIE   EMANUEL VASILIU, Divergenţa dialectală şi intercomunicare… [ 11 ] VALERIU RUSU, Etnotexte în perspectiva românească… [ 17 ] DRAGOS MOLDOVANU, Un fenomen ignorant în anchetele dialectale: resemantizarea toponimelor… [ 23 ] …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literată, Tom XXIX · 1983-1984 B

SUMAR   DUMITRU IRIMIA, 1883 – Anul Eminescu … [ 1 ] GAVRIL ISTRATE, “Luceafărul” lui Eminescu şi editorii lui … [ 9 ] STĂNUŢA CREŢU, “Lumea-n sine” sau despre fantasticul eminescian … [ 33 ] EUGEN MUNTEANU, Eminescu şi “ruptura” conştiinţei europene moderne … [ 45 ]   STUDII    PETRU CARMEN, Contribuţie la …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literată, Tom XXIX · 1983-1984 A · Lingvistică

SUMAR   ISTORIA LIMBII ROMÂNE G. IVĂNESCU, Elemente tracodacice păstrate în limba română…  [ 5 ] V. ARVINTE, Împrumuturi de origine germană ( săsească) în română. În legătură cu  etimologia  cuvântului ravilă… [ 11 ] C. FRÂNCU, Geneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba română… [ 23 ] ION A. FLOREA, Consideraţii diacronice asupra …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XVIII · 1967

SUMAR   La două decenii… [ 1 ]   STUDII   VASILE ARVINTE, Cu privire la elementele vechi  germanice ale limbii române … [ 5 ] AL. TEODORESCU, Critica literară românească în secolul al XIX-lea (1880-1900) … [ 21 ] ADRIAN MARINO, E. Lovinescu şi metoda impresionistă … [ 61 ] GABRIELA DRĂGOI, Preocupări  de …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XVII · 1966

SUMAR   CENTENARUL  ACADEMIEI… [ 5 ] STUDII   VASILE ARVINTE, Formarea limbii şi poporului român în lumina cercetarilor recente… [ 13 ] ALEXANDRU TEODORESCU, Stefan cel Mare în tradiţia populară… [ 35 ] G. ISTRATE, Vasile Alexandri şi limba literară… [ 59 ] LĂZĂRESCU, Colaborarea lui G. Coşbuc la „Viaţa românească”… [ 73 ] …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LI · 2011

SUMAR   LUCRĂRILE COLOCVIULUI INTERNAŢIONAL «EUGENIU COŞERIU – 90 DE ANI DE LA NAŞTERE» (Iaşi – Bălţi, 27 – 29 iulie 2011)   EUGEN MUNTEANU, En guise de préface. La postérité d’Eugenio Coseriu … [ 7 ]   EVOCĂRI   RODICA ALBU, Întâlniri cu Profesorul … [ 15 ] EUGENIA BOJOGA, „Coseriu war ein attraktiver …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XLIX – L · 2009–2010

SUMAR   RESTITUTIO   EUGENIU COŞERIU, «A-l apuca pe Dumnezeu de (un) picior» (traducere de Anca Gâţă) … [ 9 ]   STUDII   DRAGOŞ MOLDOVANU, Toponime de origine romană în Transilvania şi în sud-vestul Moldovei … [ 19 ] ŞERBAN AXINTE, Conflictul dintre opera romanescă şi proiectul ei teoretic … [ 93 ] STĂNUŢA …

Continue reading