Anuar de lingvistică şi istorie literară B. Istorie literară,Tom XXX-XXXI · 1985 -1987 B


SUMAR

 

EMINESCIANA

 

  • STANUȚA CREȚU, Despre sursa unui “Fragment” eminescian… [ 9 ]
  • ADRIAN VOICA, Structura sonetului eminescian… [ 27 ]

 

STUDII

 

 

NOTE ȘI COMENTARII

 

 

DIN “DICŢIONARUL LITERATURII ROMÂNE”

 

 

LITERATURA ŞI SCOALA

 

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

  • AUGUSTIN Z. N. POP, Întregiri documentare, Bucureşti, Eminescu, 1983 ( Traian Cantemir) … [ 233 ]
  • ALICE VOINESCU, Întâlnire cu eroi din literatură şi teatru. Bucureşti, Eminescu, 1983 ( Constantin Paiu) … [ 234 ]

 

CRONICĂ

 

  • Activitatea secţiei de istorie literară şi folclor în anii 1985 – 1987
  • Cărţi şi reviste primite la redacţie… [ 295 ]