Anuar de lingvistică şi istorie literată, Tom XXIX · 1983-1984 A · Lingvistică


SUMAR

 

ISTORIA LIMBII ROMÂNE

 

GRAMATICĂ

 

FONETICĂ ŞI DIALECTOLOGIE

 

ŞTIINŢE ONOMASTICE

 

ISTORIA LIMBII ROMÂNE LITERARE

 

RECENZII, REVISTA REVISTELOR

 

 • G. IVĂNESCU, Lingvistică generală şi românească, ediţie, note şi indice de Vasile Şerban şi Vasile D. Ţâra, Timişoara, „Facla”, 1983, 326 p. ( Vasile Frăţilă)… [ 533 ]
 • IOAN PĂTRUŢ, Nume de persoane şi nume de locuri româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, 171 p. (Ion – Horia Bîrleanu)… [ 538 ]
 • IOAN ZOBA DIN VINŢ, Sicriul de aur, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Anton Goţia, Bucureşti, „Minerva”, seria Restitutio, 1984, 305 p. ( Maria Vişoianu)… [ 541 ]
 • *** DICŢIONARUL  LIMBII ROMÂNE PENTRU ELEVI ( DREV), Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983, 896 p. (Rodica Radu)… [ 546 ]
 • HELMUTH FRISC, Beitrage zu den Bezienhungen zwischen der europaischen und der rumanischen Linguistik. Eine Geschichte der rumanischen Linguistik des 19. Jahrhunderts. Hauptstomungen der Sprachwissenschaft im 19. Jahrhundert, Studienverlag Dr.  Norbert Brockmeyer Bochum; Meridiane- Verlag Bukarest, 1983, 324 p. ( C. Frâncu)… [ 549 ]
 • CATHERINE FUCHS. La paraphrase, Paris, P.U.F. , 1982, 184 p. ( Oana Popârda)… [ 552 ]
 • “DACOROMANIA”. Jahrbuch fur ostliche Latinitat, 5, 1979 – 1980, herausgegeben von Paul Miron, Verlag Karl Alber, Freiburg/Munchen ( Eugen Munteanu)… [ 554 ]
 • “TRAVAUX DE LINGUISTIQUE ET DE LITTERATURE”, XX,1, Linguistique – Philologie Stylistique, Strasbourg, 1982 (Ioan Oprea)… [ 558 ]
 • “ETUDES ROMANES DE BRNO”, X, Univerzita “J. E. Purkyne”, Brno, 1979 (Eugen Munteanu)… [ 560 ]
 • “LINGUISTICA”, XXII, Ljubliana, 1982 (Eugen Munteanu)… [ 561 ]
 • *** Die Sprache der altesten buddhistischen Uberlieferung ( Symposion zur Buddhismus- forschung, II), hrsg. von Heinz Bechert, în „Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Gottingen”, Vandenhoeck  & Ruprecht in Gottingen, 1980, 193 p. ( Eugen Munteanu)… [ 561 ]
 • *** Das Handwerk in vor – un fruhgeschichtlieher Zeit, Teil II, Archaologische und philologische Beitrage. Bericht uber die Kolloquien des Kommission fur die Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas in den Jahren 1977 bis 1980. Hrsg. von Herbet Jankuhn, Walter Janssen, Ruth Schmidt-Wiegand, Heinrich Tiefenbach, Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1983, 776 p.  (Eugen Munteanu)… [ 562 ]

 

CRONICĂ

 

 • Al XV-lea Congres international de ştiinţe onomastice (Leipzig, 13-17 august 1984) (Ion Nuţă)… [ 567 ]
 • Al III-lea Simpozion naţional de dialectologie ( Iaşi, 5-6 octombrie 1984)(Ştefan Giosu) Activitatea secţiei de lingvistică în anii 1983-1984… [ 571 ]
 • Carţi şi reviste primite la redacţie… [ 573 ]