Anuar de lingvistică şi istorie literată, Tom XXIX · 1983-1984 B


SUMAR

 

 

STUDII

 

 

NOTE ŞI COMENTARII

 

 

LITERATURA ŞI ŞCOALA

 

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

  • MIHAI CIMPOI, Narcis şi Hiperion ( Eseu despre poetica lui Eminescu), Chişinău, Editura “Literatura artistică”. 1979, 270 p. (Livia Cotorcea)… [235]
  • MIHAI DRĂGAN, Mihai Eminescu. Interpretări, I, Iaşi, “Junimea”, 1982, 263 p. ( Dan Mănucă) … [ 237 ]
  • DAN C. MIHĂILESCU, Perspective eminesciene, Bucureşti, ” Cartea Românească”, 1982, 295 p.  (Tereza Petrescu)…[238]
  • ŞTEFAN AVĂDANEI, Eminescu şi literatura engleză, Iaşi, “Junimea”, 1982, 184 p. (Constantin Teodorovici) … [ 240]
  • “Melanges de la Bibliotheque de la Sorbonne”, 4, Paris, Bibliotheque de la Sorbonne, 1983, (Remus Zăstroiu) … [ 329 ]
  • Libra. Etudes roumaines offertes a Willem Noomen, Groningen, Presses de L’ Universite, 1983, 200 p. (Terza Ptrescu)…[330]

 

CRONICĂ

 

  • Activitatea secţiei de istorie literară şi folclor în anii 1983 – 1984 … [ 339 ]
  • Cărţi şi reviste primite la redacţie … [ 341 ]