Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XVIII · 1967


SUMAR

 

 

STUDII

 

 

NOTE ŞI DOCUMENTE

 

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

  • LIVIU RUSU, Viziunea lumii în poezia noastră populară. De la resemnare la acţiunea creatoare , Bucureşti, 1967 ( Lucia Hopu)… [ 205 ]
  • CONST. CIOPRAGA, Mihail Sadoveanu, Bucureşti, 1966 (F. Faifer) … [ 207 ]
  • A.  SHAFF, Introucere în semantică, Bucureşti, 1966 (Marcela Anioaş)…  [ 210 ]
  • JEAN COHEN, Structure du langage poetique, Paris, 1966 (Dan Mănucă)… [214 ]
  • *** Dada. Eine literarische Dokumentation. Hamburg. 1964 ( Horst-Helge Fassel)… [ 215 ]
  • J. BOUSQUET, Les themes du reve dans la literature romantique, Paris,  1964 ( Stănuţa Creţu)… [ 216 ]

 

CRONICĂ

 

  • Activitatea Centrului de lingvistică, istorie literară şi folclor în cursul anului 1967 ( Zamfira Mihail şi G. Drăgoi)… [ 219 ]