Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XVII · 1966


SUMAR

 

STUDII

 

 

NOTE ŞI DOCUMENTE

 

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 • Z. GONDA, The Savayajnas, Amsterdam, 1965 (Th. Simeschy)… [ 165 ]
 • VEKKO VĂĂNĂNEN, Introduction au latinvulgaire, Paris, 1963, (Luminiţa Chelaru)… [ 169 ]
 • VASILE ALECSANDRI, Scrisori, însemnări, Bucureşti, 1964 ( Constantin C. Angelescu)… [ 171 ]
 • G. CĂLINESCU, Vasile Alecsandri, Bucureşti, 1965 ( Mihai Drăgan)… [ 175 ]
 • VASILE RÎPEANU, Vlahuţă şi epoca sa, Bucureşti, 1965 ( Remus Zăstroiu)… [ 177 ]
 • POMPILIU MARCEA, Ion Slavici, Bucureşti, 1965 ( Lucia Hopu)… [ 179 ]
 • ALEXANDRU NICULESCU, Individualitatea limbii române între limbile romanice. Contribuţii gramaticale, Bucureşti , 1965 (Ştefan Giosu)… [ 182 ]
 • ILEANA VRANCEA,  E. Lovinescu, critic literar, Bucureşti, 1965 ( L. Volovici)… [ 185 ]
 • Studii de poetică şi stilistică, Bucureşti, 1966 ( Marcela Antonaş)… [ 187 ]

 

CRONICĂ

 

 • Aniversări- comemorări ( Lucia Hopu)… [ 193 ]
 • Activitatea Centrului de lingvistică, istorie literară şi folclor în anul 1966 ( Stelian Dumistrăcel)… [ 194 ]