Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LI · 2011


SUMAR

 

LUCRĂRILE COLOCVIULUI INTERNAŢIONAL

«EUGENIU COŞERIU – 90 DE ANI DE LA NAŞTERE»

(Iaşi – Bălţi, 27 – 29 iulie 2011)

 

 

EVOCĂRI

 

 

STUDII, ARTICOLE, NOTE

 

 

CRONICĂ

 

  • Colocviul Internaţional «Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere» (Iaşi – Bălţi, 27–29 iulie 2011) (Florin-Teodor Olariu)…[443]