Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XLIX – L · 2009–2010


SUMAR

 

RESTITUTIO

 

 

STUDII

 

 

NOTE ŞI DOCUMENTE

 

 

DIN ATELIERUL UNUI DICŢIONAR AL LITERATURII ROMÂNE

 

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 • Dicţionarul limbii române (DLR), Serie nouă, tomul I, Litera E, partea a 7-a, e – erzaţ, şi a 8-a, es – ezredeş, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, 388 p., respectiv 2010, 362 p. (Stelian Dumistrăcel) … [ 157 ]
 • Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, vol. III (cu un Supliment cuprinzând materialul din punctele cu anchete privitoare la graiurile huţule, din vol. I şi II), de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion Florea, Ion Nuţă, Adrian Turculeţ şi Luminiţa Botoşineanu, Doina Hreapcă, Florin-Teodor Olariu, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007, 388 + LXVIII p. (Daniela Butnaru) … [ 161 ]
 • WILHELM VON HUMBOLDT, Despre diversitatea structurală a limbilor şi influenţa ei asupra dezvoltării spirituale a umanităţii, versiune românească, introducere, notă asupra traducerii, tabel cronologic, bibliografie şi indici de Eugen Munteanu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2008, 326 p. (Florin-Teodor Olariu) … [ 163 ]
 • GAVRIL ISTRATE, Limba română literară. Studii şi articole, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Iaşi, Tipo Moldova, 2009, 580 p. (Luminiţa Botoşineanu) … [ 166 ]
 • CONSTANTIN FRÂNCU, Gramatica limbii române vechi (1521–1780), Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2009, 565 p. + 10 facsimile (Elena Dănilă) … [ 168 ]
 • CARMEN GABRIELA PAMFIL, Alexandru Philippide, Bucureşti, Editura Litera Internaţional, 2008, 206 p. (Mioara Dragomir) … [ 170 ]
 • SILVIA CIUBOTARU, Obiceiuri nupţiale din Moldova. Tipologie şi corpus de texte, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 780 p. (Adina Hulubaş) … [ 177 ]
 • LUMINIŢA BOTOŞINEANU, Graiul de pe valea superioară a Someşului Mare, Iaşi, Editura Alfa, 2007, 402 p. (Florin-Teodor Olariu) … [ 181 ]
 • IOAN OPREA, Comunicare culturală şi comunicare lingvistică în spaţiul european, Iaşi, Editura Institutul European, 2008, 456 p. (Carmen-Gabriela Pamfil) … [ 185 ]
 • FLORIN-TEODOR OLARIU, Dimensiunea ludic-agonală a limbajului. Prolegomene la o abordare interacţionistă a structurilor conversaţionale, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2008, 320 p. (Cristina Florescu) …  [ 187 ]
 • NICOLAE BOT, Studii de etnologie, volum îngrijit de Ioana Bot şi Ileana Benga, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008, 248 p. (Adina Hulubaş) … [ 190 ]
 • ADINA HULUBAŞ, Trasee iniţiatice în folclorul literar românesc. Structuri stilistice, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 348 p. (Ioana Repciuc) … [ 193 ]
 • IOAN CHINDRIŞ, NICULINA IACOB, Samuil Micu în mărturii antologice, Cluj-Napoca, Editura Galaxia Guttenberg, 2010, 648 p. (Elena Spiridon) … [ 196 ]
 • CRISTINEL MUNTEANU (ed.), Discursul repetat între alteritate şi creativitate. Volum omagial Stelian Dumistrăcel, Iaşi, Editura Institutul European, 2007, 366 p. (Oana Cenac) … [ 198 ]
 • MIOARA MOCANU, Discursul poetic novalisian. Abordare semio-lingvistică, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2006, 282 p. (Cristina Florescu) … [ 202 ]
 • Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), I. Ţinutul Romanului, Iaşi, Editura StudIS, partea 1 (1820), volum editat de Lucian-Valeriu Lefter, introducere de Mircea Ciubotaru, 2008, 390 p.; partea a 2-a (1832), volum editat de Silviu Văcaru şi Mircea Ciubotaru, introducere de Mircea Ciubotaru, 2009, 266 p. (Daniela Butnaru) … [ 204 ]
 • MIHAELA ALBU, DAN ANGHELESCU, Revistele literare ale exilului românesc: Luceafărul, Paris (1948–1949) – o restituire, Bucureşti, Editura Ideea Europeană, 2009, 266 p. (Ofelia Ichim) … [ 206 ]
 • NICOLAE COJOCARU, Istoria tradiţiilor şi obiceiurilor la români, vol. I, Din preistorie până la mijlocul secolului al XIX-lea, Bucureşti, Editura Etnologică, 2008, 688 p. (Ioana Repciuc) … [ 208 ]
 • „Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano”, III Serie, Dispensa N. 32/2008, Torino, 318 p. (Luminiţa Botoşineanu) … [ 212 ]
 • „Nouvelle Revue d’Onomastique”, Lyon, nr. 47–48/2007, 288 p.; nr. 49–50/2008, 328 p. (Vlad Cojocaru) … [214]
 • „Philologica Jassyensia”, anul V, nr. 1 (9)/2009, Iaşim 230 p. (Doina Hreapcă) … [ 216 ]

 

IN MEMORIAM

 

 • CONSTANTIN CIOPRAGA (1916–2009) … [ 221 ]
 • Exemplaritatea operei, dublată de exemplaritatea biografiei (Liviu Leonte) … [  223 ]
 • Substanţa şi vraja cuvintelor (Stelian Dumistrăcel) … [ 225 ]

 

CRONICĂ

 

 • Activitatea secţiilor Institutului „A. Philippide” în anii 2009–2010 (Nicoleta Borcea, Daniela Butnaru, Ioana Repciuc) … [ 231 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie (2009–2010) … [ 252 ]