Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XLVII – XLVIII · 2007 – 2008


SUMAR

 

STUDII

 

 

NOTE ŞI DOCUMENTE

 

 

DIN ATELIERUL UNUI DICŢIONAR AL LITERATURII ROMÂNE

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 • NISTOR BARDU, Limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII-lea (Cavalioti, Daniil, Ucuta), partea I, Aspecte ale grafiei. Fonetica, Constanţa, Ovidius University Press, 2004, 226 p. (Luminiţa Botoşineanu)… [ 345 ]
 • CONSTANTIN ERETESCU, Fata Pădurii şi Omul Nopţii. În compania fiinţelor supranaturale, Bucureşti, Editura Compania, 2007, 576 p. (Ioana Repciuc) … [ 347 ]
 • VIOREL HODIŞ, Articole şi studii, 1. Relaţia de echivalenţă (logic – semantic – sintactic); 2. Varia, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2006, vol. I, 280 p.; vol. II, 288 p. (Elena Dănilă) … [ 350 ]
 • ADINA-LUCIA NISTOR, Interferenţe lingvistice româno-germane/săseşti în sud-vestul Transilvaniei (Rumänisch-deutsche/siebenbürgisch-sächsische Sprachinterferenzen im Südwesten Siebenbürgens), Iaşi, Casa Editorială „Demiurg”, 2001, 242 p. (Ana-Maria Prisacaru) … [ 351 ]
 • ANATOL EREMIA, VIORICA RĂILEANU, Localităţile Republicii Moldova. Ghid informativ documentar, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie, Chişinău, „Tipografia Centrală”, 2008, 310 p. (Vlad Cojocaru) … [ 354]
 • VIORICA RĂILEANU, Toponimia Transnistriei: restabilirea fondului onimic românesc, componenţa lexicală, structura derivaţională, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie, Chişinău, „Tipografia Centrală”, 2008, 168 p. (Vlad Cojocaru) … [ 355 ]
 • FELICIA DUMAS, Lexicologie française, Iaşi, Casa Editorială „Demiurg”, 2008, 208 p. (Daniela Butnaru) … [ 358 ]
 • TONY BRILL, Tipologia legendei populare româneşti, 2 vol., Bucureşti, Editura Saeculum I.O., vol. I, Legenda etiologică, prefaţă de Sabina Ispas, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de I. Oprişan, 2005, 656 p.; vol. II, Legenda mitologică. Legenda religioasă. Legenda istorică, ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan, 2006, 576 p. (Adina Hulubaş) … [ 359 ]
 • FERNANDO CABO ASEGUINOLAZA, MARÍA DO CEBREIRO RÁBADE VILLAR, Manual de Teoría de la Literatura, Madrid, Editorial Castalia, 2006, 430 p. (Dana Diaconu) … [ 361 ]
 • „Croatica et Slavica Iadertina”, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatisticu i slavistiku, nr. 1/2005, Zadar (Cecilia Holban)…[363]
 • „Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon”, t. 140/2003–2004 (2006), Dijon (Amalia Voicu)…[364]
 • „Schweizerisches Archiv für Volkskunde”, nr. 2/2006, Basel (Ioana Repciuc) … [ 366 ]

 

CRONICĂ

 

 • Activitatea secţiilor Institutului „A. Philippide” în anii 2007–2008 (Daniela Butnaru, Nicoleta Borcea, Ioana Repciuc) … [ 369 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie (2007–2008) … [ 389 ]