Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XLIV – XLVI · 2004–2006


SUMAR

 

ANNIVERSARIA

 

LINGVISTICĂ

 

ISTORIE LITERARĂ – ETNOLOGIE

 

DIN ATELIERUL UNUI DICŢIONAR AL LITERATURII ROMÂNE

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 • FERDINAND DE SAUSSURE, Scrieri de lingvistică generală, text stabilit şi editat de Simone Bouquet şi Rudolf Engler, cu colaborarea lui Antoinette Weil. Traducere de Luminiţa Botoşineanu, Iaşi, Polirom, 2004, 350 p. (Carmen-Gabriela Pamfil) … [ 273 ]
 • G. IVĂNESCU, Curs de sintaxa limbii române moderne. Editat, adnotat şi prefaţat de Oana Popârda, Iaşi, Editura Junimea, 2004, 270 p. (Elena Dănilă) … [ 274 ]
 • Psaltirea Hurmuzaki: vol. I, 340 p.; vol. II, 196 p., ediţie critică de Ion Gheţie şi Mirela Teodorescu, indice de Rovena Şenchi, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005 (Mioara Dragomir) … [ 275 ]
 • VASILE ARVINTE, Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2002, 292 p. (Daniela Butnaru) … [ 277 ]
 • HILDRUN GLASS, Minderheit zwischen zwei Diktaturen. Zur Geschichte der Juden in Rumänien. 1944–1949, München, R. Oldenbourg Verlag, 2002, 338 p. (Nicoleta Borcea) … [ 280 ]
 • SERGIU PAVEL DAN, Povestirile în ramă. Ipostaze universale şi româneşti ale unei structuri, ediţia a II-a, Piteşti, Editura Paralela 45, 2003, 176 p. (Ana Alexandra Zăstroiu)… [ 281 ]
 • LIVIU PAPUC, Leca Morariu. Studiu monografic, Iaşi, Editura Timpul, 2004, 308 p. (Florin Faifer) … [ 284 ]
 • CONSTANTIN PARASCAN, Monografie sadoveniană toponimico-literară, Iaşi, Editura Timpul, 2004, 402 p. (Mircea Ciubotaru) … [ 286 ]
 • „Lares”. Rivista quadrimestriale di studi demoetnoantropologici diretta da Pietro Clemente. Anno LXIX, n. 1 – Gennaio–Aprile 2003 (Silvia Ciubotaru) … [ 296 ]
 • „Enquêtes du Musée de la Vie Wallonne”, t. XX, nos 237–240, 79e année, 2001, Liège (Silvia Ciubotaru) … [ 297 ]
 • „Literatura ludowa”. Dwumiesięcznik naukowo-literacki, nr. 1–6, 2004, Wrocław (Adina Hulubaş) … [ 299 ]
 • „Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor «C. Brăiloiu»”: t. IX–X, 1998–1999, 168 p.; t. XI–XIII, 2000–2002, 490 p., Bucureşti, Editura Academiei Române (Adina Hulubaş) … [ 300 ]

 

CRONICĂ

 

 • Activitatea secţiilor Institutului „A. Philippide” în anii 2004–2006 (Gabriela Haja, Adina Ciubotariu) … [ 303 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie (2004–2006) … [ 320 ]

 

EVOCĂRI – IN MEMORIAM

 

 • Eugeniu Coşeriu – 85 de ani de la naştere (interviu cu Nicolae Saramandu, realizat de Cristinel Munteanu) … [ 323 ]
 • *Ion Gheţie (1930–2004) (Carmen Pamfil) … [ 329 ]