Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XLII – XLIII · 2002–2003

SUMAR

 

LINGVISTICĂ

 

 

ISTORIE LITERARĂ – ETNOLOGIE

 

 

DIN ATELIERUL UNUI DICŢIONAR AL LITERATURII ROMÂNE

 

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 • Un lingvist pentru secolul XXI / Materiale ale Colocviului Internaţional „Filologia secolului XXI”, organizat cu prilejul a 80 de ani din ziua naşterii Prof. Eugeniu Coşeriu (Bălţi, 18–19 mai 2001); coordonatori: prof. dr. Gheorghe Popa, conf. dr. Maria Şleahtiţchi, dr. Nicolae Leahu, Chişinău, Editura „Ştiinţa”, 2002, 224 p. (Mioara Săcrieru Dragomir)… [ 221 ]
 • Dicţionarul toponimic al României. Oltenia (DTRO), sub redacţia prof. univ. dr. Gheorghe Bolocan, Craiova, Editura Universitaria; vol. I, 1993, 414 p.; vol. II, 1995, 428 p.; vol. III, 2002, 284 p. (Vlad Cojocaru)… [ 224 ]
 • La géolinguistique en Amérique latine, „Géolinguistique”, hors série no 2, Centre de Dialectologie, Université Stendhal – Grenoble 3, 2001–2002, 276 p. (Luminiţa Botoşineanu)… [ 227 ]
 • GENEVIÈVE BENDER-BERLAND, La publicité radiophonique. Analyse linguistique de messages publicitaires français et allemands, Hamburg, Helmut Buske Verlag, 2000, 296 p. (Ana-Maria Minuţ)… [ 231 ]
 • MIRCEA CIUBOTARU, Oronimia şi hidronimia din bazinul superior al Bârladului, Iaşi, Casa Editorială „Demiurg”, 2001, 218 p. + o hartă (Daniela Butnaru)… [ 234 ]
 • LAURENŢIA DASCĂLU JINGA, Corpus de română vorbită [CORV]. Eşantioane, Bucureşti, Editura Oscar Print, 2002, 322 p. (Adrian Turculeţ) … [ 235 ]
 • VASILE FRĂŢILĂ, Studii de toponimie şi dialectologie, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2002, 440 p. (Daniela Butnaru). [241]
 • ION MĂRII, Harta lexicală semantică, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2002, 190 p. (Florin-Teodor Olariu)… [ 243 ]
 • ION H. CIUBOTARU, Catolicii din Moldova. Universul culturii populare, Iaşi, Editura „Presa Bună”; vol. I. Arhitectura tradiţională. Textilele de interior. Portul popular de sărbătoare, 1998, 280 p.; vol. II. Obiceiurile familiale şi calendaristice, 2002, 500 p. (Lucia Cireş)… [ 247 ]
 • DANIEL-HENRI PAGEAUX, Literatură generală şi comparată. Traducere de Lidia Ciocoiu, cuvânt introductiv de Paul Cornea, Iaşi, Editura Polirom, 2000, 256 p. (Şerban Axinte)… [ 252 ]
 • GH. F. CIAUŞANU, Superstiţiile poporului român. În asemănare cu ale altor popoare vechi şi noi. Ediţie critică, prefaţă şi indice tematic de I. Oprişan, Bucureşti, Editura Saeculum I. O., 2001, 334 p. (Adina Ciubotariu)… [ 254 ]
 • MARCEL OLINESCU, Mitologie românească. Cu desene şi xilogravuri de autor. Ediţie critică şi prefaţă de Ion Oprişan, Bucureşti, Editura Saeculum I. O., 2001, 400 p. (Adina Ciubotariu)… [ 255 ]
 • CLAUDE LECOUTEUX, Vampiri şi vampirism. Autopsia unui mit. Traducere din limba franceză de Mihai Popescu, Bucureşti, Editura Saeculum I. O., 2002, 400 p. (Silvia Ciubotaru)… [ 257 ]
 • IOANNIS ZELEPOS, Die Ethnisierung griechischer Identität, 1870–1912: Staat und private Akteure vor dem Hintergrund der „Megali Idea”, München, R. Oldenbourg Verlag, 2002, 304 p. (Amalia Voicu)…  [ 259 ]
 • „Enquêtes du Musée de la Vie Wallonne”, tome XX, nos 233–236, 77e–78e années, 1999–2000 (Lucia Berdan)… [ 261 ]
 • „Български фолклор”. Българска Академия на Науките, Институт за Фолклор, Sofia, XXVI, nr. 1–3, 2000 (Lucia Berdan)… [ 262 ]

 

CRONICĂ

 

 • Activitatea secţiilor Institutului „A. Philippide” în anii 2002–2003 (Luminiţa Botoşineanu, Nicoleta Borcea, Amalia Voicu)……….. [ 263 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie (2002–2003)… [ 271 ]