Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom XXXIX – XLI · 1999–2001


SUMAR

 

LINGVISTICĂ


 

ISTORIE LITERARĂ – ETNOLOGIE

 

 

NOTE ŞI COMENTARII

 

 

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

 

 • „Quaderni di semantica”. Rivista internazionale di semantica teorica e applicata, Bologna, nr. 1/1994 (Mioara Săcrieru-Dragomir) …  [ 219 ]
 • „Südost-Forschungen”. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropaseuropas, München, nr. 57/1998 (Nicoleta Borcea)… [ 223 ]
 • „Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik”, Stuttgart, Weimar, nr. 116/1999 (Nicoleta Borcea)… [  223 ]
 • *** Warheit und Geschichte. Ein Kolloquium zu Ehren des 60. Geburststages von Lorenz Krüger, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1999, 154 p. (Nicoleta Borcea) … [ 224 ]
 • „Studies in the Linguistic Sciences” (SLS), Urbana–Champaign, vol. 29, nr. 2/1999, 140 p. (Vlad Cojocaru) … [ 224 ]
 • RADOST IVANOVA, Folklore of the Change. Folk Culture in Post-Socialist Bulgaria, FF Comunications No 270, Helsinki, Suomaleinen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica, 1999, 128 p. (Lucia Cireş)… [ 228 ]
 • EUGENIU COŞERIU, Lecţii de lingvistică generală. Traducere din spaniolă de Eugenia Bojoga. Cuvânt înainte de Mircea Borcilă, Chişinău, Editura „Arc”, 2000, 304 p. (Gabriela Haja)… [ 229 ]
 • MARIANA NEŢ, Eminescu, altfel. Limbajul poetic eminescian. O perspectivă semiotică, Bucureşti, Editura „Minerva”, 2000, 184 p. (Lucia Cifor)… [ 232 ]
 • ROXANA SORESCU, Lumea repovestită, Bucureşti, Editura Eminescu, 2000, 256 p. (Lucia Cifor)… [ 234 ]
 • RODICA MARIAN şi FELICIA ŞERBAN, Dicţionarul „Luceafărului” eminescian. (Şi textul integral al poemului), Cluj, Editura „Clusium”, 2000, 324 p. (Cristina Florescu)… [ 236 ]
 • „Études balkaniques”, Sofia, XXXVI, nr. 4/2000 (Ofelia Ichim)… [ 238 ]
 • „Études et documents balkaniques et méditerranéens”, Paris, nr. 23/2001 (Ofelia Ichim)… [ 238 ]
 • STELIAN DUMISTRĂCEL, Până-n pânzele albe. Expresii româneşti. Biografii-motivaţii, ediţia a II-a, revăzută şi augmentată, Iaşi, Institutul European, 2001, 534 p. (Lucia Cireş)… [ 239 ]
 • GUSTAV ADOLF LEHMANN, Ansätze zu einer Theorie des griechischen Bundesstaates bei Aristoteles und Polybios, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001, 118 p. (Nicoleta Borcea şi Amalia Voicu)… [ 241 ]
 • ULRICH SCHINDEL, Die Rezeption der hellenistischen Theorie der rhetorischen Figuren bei den Römern, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001, 208 p. (Nicoleta Borcea şi Amalia Voicu)… [ 243 ]

 

CRONICĂ

 

 • Activitatea secţiei de lingvistică în anii 1999–2001 (Daniela Butnaru)… [ 245 ]
 • Activitatea secţiei de istorie literară, etnografie şi folclor în anii 1999–2001 (Nicoleta Borcea şi Amalia Voicu)… [ 251 ]
 • Cărţi şi reviste primite la redacţie (1998–2001) … [257 ]