Category: Arhiva

SCRISORI ȘI INTRODUCERI SEMNATE DE RESPONDENȚII LA CESTIONARUL LINGUISTIC AL LUI B.P. HASDEU

 ASTRID CAMBOSE* În anul 2016, cu proiectul realizării unei ediții critice integrale a răspunsurilor manuscrise la chestionarul lingvistic al lui B.P. Hasdeu, îl contactam prin e-mail pe fostul meu profesor de la Universitatea din București Mircea Anghelescu, adresându-i rugămintea de a participa, în calitate de specialist în varii aspecte literare ale secolului al XIX-lea, la …

Continue reading

OMAGIU LUI STELIAN DUMISTRĂCEL: JURNALUL DE ANCHETĂ DIALECTALĂ CA PARATEXT

[1] LUMINIŢA  BOTOŞINEANU*, ANA-MARIA  MINUŢ** Momentul zero, paratextul literar De la studiul fundamental din 1987 al lui Gérard Genette (Seuils) şi până în prezent, importanţa fenomenologiei paratextuale a fost convingător demonstrată, din multiple perspective: hermeneutică, stilistică, semiotică, pragmatică. Studiile consacrate paratextului privilegiază constant arta literară, fără a ignora, însă, total, alte forme ale manifestării artistice …

Continue reading

DRUMURI BUNE! O NOUĂ TRADIŢIE DISCURSIVĂ?

 CRISTINA BLEORȚU* Introducere[1] Cu ocazia acestui număr dedicat lingvistului Stelian Dumistrăcel, care s-a interesat de vorbirea reală (Dumistrăcel et al. 1997, printre alte studii), am decis să oferim un studiu legat de o inovație lingvistică: apariția urării drumuri bune! în limba română. Aceasta, destul de puțin studiată, prezintă un mare interes pentru studiul variației și …

Continue reading

EDITAREA TEXTELOR DIALECTALE FOLOSIND TRANSCRIEREA FONETICĂ SPECIFICĂ LIMBII ROMÂNE

[1] SILVIU-IOAN  BEJINARIU*,  RAMONA  LUCA**,  VASILE  APOPEI**, FLORIN  IFTENE* Introducere Această lucrare este un omagiu dedicat Domnului Profesor Stelian-Traian Dumistrăcel și în același timp un rezultat al colaborării cu colectivul din care a făcut parte. Sunt prezentate cele mai importante provocări întâlnite şi soluțiile adoptate pe parcursul unei cooperări interdisciplinare inițiate în urmă cu mai …

Continue reading

UN JUNIMIST AROMÂN: IOAN CARAGIANI

 NISTOR  BARDU*  Cei mai cunoscuți memorialiști ai „Junimii” din perioada ei de glorie, George Panu (Amintiri de la „Junimea” din Iași, 1901–1906) și Iacob Negruzzi (Amintiri din „Junimea”, 1921), îl evocă pe junimistul Ioan Caragiani mai cu seamă în ipostaza lui de „anecdotist” pitoresc și exotic. George Panu își amintește că ședințele „Junimii” din perioada …

Continue reading

STELIAN DUMISTRĂCEL – OMUL, CERCETĂTORUL, PROFESORUL

REMUS  ZĂSTROIU* În septembrie 1963, cu nerăbdare și cu emoție, intram în holul casei din Iași, strada Karl Marx (astăzi, strada Lascăr Catargi), numărul 15, clădire în care se afla sediul Centrului de Lingvistică, Istorie literară și Folclor (viitorul Institut). La secretariat, împreună cu cele două secretare, se afla și un tânăr cam de vârsta …

Continue reading

Anuar de lingvistică și istorie literară, Tom LXII • 2022 IN MEMORIAM STELIAN DUMISTRĂCEL

Anuar de lingvistică și istorie literară, Tom LXII • 2022 IN MEMORIAM STELIAN DUMISTRĂCEL SUMAR PORTRETE, EVOCĂRI LUMINIŢA BOTOŞINEANU, FLORIN-TEODOR OLARIU, Profesorul nostru…[9]/HTML DAN S. STOICA, Cuvinte noi? În memoria profesorului Stelian-Traian Dumistrăcel… [13]/HTML RUDOLF WINDISCH, In Erinnerung an Stelian Dumistrăcel (19.08.1937 – 18.03.2022)…  [17]/HTML REMUS ZĂSTROIU, Stelian Dumistrăcel – omul, cercetătorul, profesorul… [25]/HTML STUDII, …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LXI · 2021 DONUM NATALICUM – COȘERIU 100

  SUMAR   STELIAN DUMISTRĂCEL, A fost printre noi, am fost împreună…. (cuvânt-înainte)… [ 5 ] EUGEN MUNTEANU, Portret Eugeniu Coşeriu… [ 11 ]   STUDII, ARTICOLE, NOTE   ION DUMENIUK, NICOLAE MĂTCAŞ, Eugen Coşeriu în interpretarea unor lingvişti sovietici… [ 17 ] STELIAN DUMISTRĂCEL, Eugen Coşeriu: întrebările şi promisiunile începutului… [ 27 ] DUMITRU …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LIX-LX · 2019-2020

SUMAR STUDII MIOARA DRAGOMIR, Rarităţi lexicale în Hronograf den începutul lumii (ms. 3517 cca 1658–1661) – analiză în vederea lucrului la Dicţionarul limbii române şi la Dicţionarul etimologic al limbii române redactate sub egida Academiei Române (litera A)… [ 5 ] ALINA-MIHAELA BURSUC, Câteva consideraţii asupra lexicografiei diacronice actuale… [ 39 ] MIRCEA CIUBOTARU, Politică, …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LVIII · 2018

  SUMAR   [A] EUGEN SIMION – 85   EMANUELA ILIE, Eugen Simion, la aniversare… [ 7 ] DORIS MIRONESCU, Moartea lui Mercuţio, după 25 de ani. O relectură… [ 9 ]   DIN ATELIERUL UNUI DICŢIONAR AL LITERATURII ROMÂNE   LUCIA CIREŞ, Atanasie M[arian] Marienescu… [ 17 ] CONSTANTIN TEODOROVICI, Constanţa Marino-Moscu… [ 19 …

Continue reading