Category: T.LXII.2022 HTML

PRACTICILE ORALE DE PARTAJARE A REȚETELOR CULINARE

 [1]  PETRONELA  SAVIN* Preambul Această lucrare este dedicată memoriei Profesorului Stelian Dumistrăcel care a fost coordonatorul cercetărilor noastre doctorale și membru al proiectului Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău – eCULTFOOD (PN-III-P2-2.1-BG-2016-0390; 1.10.2016–30.10.2018). Profesorul a contribuit definitoriu la fundamentarea traseului de cercetare valorificat în acest articol, şi anume studierea discursurilor populare cu privire la alimentație …

Continue reading

LAUDATIO PENTRU PROFESORUL STELIAN DUMISTRĂCEL LA CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI, 29 MARTIE 2012

ALA SAINENCO*          În 2012, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți îi acorda profesorului Stelian Dumistrăcel titlul de doctor honoris causa. A fost și rămâne un gest firesc pentru parcursul Domniei sale, în care consunau recunoștința și gratitudinea universitarilor filologi bălțeni pentru profesorul care a încurajat și a susținut eforturile de …

Continue reading

DE LA FRAZEOLOGISME VERBALE LA COMPUSE SUBSTANTIVALE. O TRĂSĂTURĂ SUI-GENERIS A LIMBII ROMÂNE

[1]  CRISTINEL  MUNTEANU* Obiectivele lucrării Compusele de tipul „coupe-papier” sunt specifice limbilor romanice, fiind întâlnite ca atare şi în limba română. În cele ce urmează îmi propun să fac o caracterizare amănunţită a modului original în care s-a manifestat pe teren românesc acest procedeu general romanic de formare a cuvintelor, încercând să pun în evidenţă, …

Continue reading

NOTE LEXICOGRAFICE

 ION  MĂRII* Precizare: Prezentele note lexicografice fac parte dintr-un serial de astfel de texte lingvistice. D i r e c t, aceste note, în secţiunea a II-a, cea consacrată observaţiilor, se referă, c r i t i c (şi nu c r i t i c i s t), la MDA; i n d i r e c t, însă, ele vizează, desigur, şi r e r e d a c t a r e a, pe sau în baza fişierului marelui nostru dicţionar academic, ca DLR (serie nouă) a DA …

Continue reading

DESPRE O CONSTRUCŢIE ARHAICĂ ATESTATĂ ÎN GRAIURILE ROMÂNEŞTI DIN BANATUL SÂRBESC

 MARIA MARIN * Graiurile româneşti din Banatul sârbesc păstrează o serie de particularităţi învechite sau arhaice, dintre care unele au fost discutate de noi în două intervenţii anterioare (Marin 2020, 2022) sau în lucrarea Graiuri româneşti din Banatul sârbesc. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar (în curs de apariţie la Editura Academiei Române), realizată de un …

Continue reading

RECTIFICĂRI ŞI CONTRIBUŢII ETIMOLOGICE (III)

(III)* DUMITRU  LOŞONŢI** AZGĂURÍ. „Azgăuri = când te uiţi unde nu-ţi fierbe oala” este o formă verbală comunicată din Răşinari SB (CHEST. I 142/47). Nu e cunoscută de dicţionare. A rezultat prin proteza lui a la a zgăuri, variantă a lui a zgăura ‘a se holba; a fixa cu privirea fără un anumit scop’, ‘(în …

Continue reading

CÂTEVA NOTE LEXICALE

 ALIN-MIHAI  GHERMAN* Păstrat în trei copii manuscrise din secolul al XVIII-lea[1], textul Istoria oștirii ce s-au făcut asupra Moreii în anul 7223 [1715] a fost editat de Nicolae Iorga ca un important document românesc cu referire la istoria universală[2]. Bogăția lexicului de origine turcă și neogreacă a atras atenția lingviștilor, multe din cuvinte fiind incluse …

Continue reading

RARITĂŢI LEXICALE ÎN HRONOGRAF DEN ÎNCEPUTUL LUMII (MS. 3517 CCA 1658–1661)

RARITĂŢI  LEXICALE  ÎN  HRONOGRAF  DEN  ÎNCEPUTUL  LUMII  (MS.  3517  CCA  1658–1661)  –  ANALIZĂ  ÎN  VEDEREA  LUCRULUI  LA  DICŢIONARUL  LIMBII  ROMÂNE  ŞI  LA  DICŢIONARUL  ETIMOLOGIC  AL  LIMBII  ROMÂNE,  REDACTATE  SUB  EGIDA  ACADEMIEI  ROMÂNE (LITERA  B) MIOARA  DRAGOMIR* Continuăm seria articolelor care a debutat în 2019 cu analiza cuvintelor cu litera A[1] excerptate din manuscrisul 3517 (608 …

Continue reading

CÂTEVA PRECIZĂRI ASUPRA COMENTARIILOR METALINGVISTICE ÎN NALR

 ROZALIA  COLCIAR* Lingvistica ultimelor decenii situează rezultatele cercetării dialectale între reprezentarea idiomului și cea a vorbirii, ancheta dialectală fiind privită drept „o formă specială de comunicare” (Dumistrăcel et al. 1997: 46) ce reflectă nu numai competența „idiomatică” a subiectului, ci și pe cea „expresivă” (Coșeriu 1992–1993: 22), respectiv capacitatea acestuia de a structura „«discursuri» în …

Continue reading

SCRISORI ȘI INTRODUCERI SEMNATE DE RESPONDENȚII LA CESTIONARUL LINGUISTIC AL LUI B.P. HASDEU

 ASTRID CAMBOSE* În anul 2016, cu proiectul realizării unei ediții critice integrale a răspunsurilor manuscrise la chestionarul lingvistic al lui B.P. Hasdeu, îl contactam prin e-mail pe fostul meu profesor de la Universitatea din București Mircea Anghelescu, adresându-i rugămintea de a participa, în calitate de specialist în varii aspecte literare ale secolului al XIX-lea, la …

Continue reading