Author's posts

ASTRID CAMBOSE, „Poporul” despre „femeie”, la 1900. Stereotipuri și prejudecăți de gen în Gr.G. Tocilescu, Materialuri folkloristice

„POPORUL”  DESPRE  „FEMEIE”,  LA  1900.  STEREOTIPURI  ȘI  PREJUDECĂȚI  DE  GEN  ÎN  GR. G.  TOCILESCU,  MATERIALURI FOLKLORISTICE  ASTRID  CAMBOSE* Motto: „S-au întrecut Dumnezeu cu Dracul a face fiecare câte-o ființă. Dumnezeu a făcut pe Adam (barbat), iar Dracul pe Eva (femeie)”. (Hasdeu 1885: 201r) O colecție de texte populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea Grigore …

Continue reading

VLAD COJOCARU, Toponimia ca tezaur lingvistic şi patrimoniu cultural

TOPONIMIA  CA  TEZAUR  LINGVISTIC  ŞI  PATRIMONIU  CULTURAL VLAD  COJOCARU* ALIL_2023_4_Cojocaru Introducere Este toponimia ca ştiinţă, dar şi ca totalitate a numelor geografice, doar o ancilla a istoriei, geografiei, lingvisticii sau ea reprezintă şi altceva, mai nobil şi mai important, ca de exemplu un adevărat tezaur lingvistic sau, mai mult, o componentă a patrimoniului cultural naţional? …

Continue reading

MIOARA DRAGOMIR, Rarităţi lexicale în Hronograf den începutul lumii (ms. 3517 cca 1658–1661)

RARITĂŢI  LEXICALE  ÎN  HRONOGRAF  DEN  ÎNCEPUTUL  LUMII  (MS.  3517  CCA  1658–1661)  –  ANALIZĂ  ÎN  VEDEREA  LUCRULUI  LA  DICŢIONARUL  LIMBII  ROMÂNE  ŞI  LA  DICŢIONARUL  ETIMOLOGIC  AL  LIMBII  ROMÂNE, REDACTATE  SUB  EGIDA  ACADEMIEI  ROMÂNE (LITERA  C,  capăt – chizășie) MIOARA  DRAGOMIR* Lexemele cu litera C pe care le‑am extras din Hronograf den începutul lumii, ms. 3517 pentru …

Continue reading

Anuar de lingvistică și istorie literară, Tom LXIII • 2023

Anuar de lingvistică și istorie literară, Tom LXIII • 2023   SUMAR STUDII, ARTICOLE, NOTE MIOARA DRAGOMIR, Rarităţi lexicale în Hronograf den începutul lumii (ms. 3517 cca 1658–1661) – analiză în vederea lucrului la Dicţionarul limbii române şi la Dicţionarul etimologic al limbii române, redactate sub egida Academiei Române (Litera C, capăt–chizăşie)…[7]/HTML ANA MARIA MINUȚ, …

Continue reading

CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE

PRACTICILE ORALE DE PARTAJARE A REȚETELOR CULINARE

 [1]  PETRONELA  SAVIN* Preambul Această lucrare este dedicată memoriei Profesorului Stelian Dumistrăcel care a fost coordonatorul cercetărilor noastre doctorale și membru al proiectului Digitalizarea patrimoniului cultural alimentar. Regiunea Bacău – eCULTFOOD (PN-III-P2-2.1-BG-2016-0390; 1.10.2016–30.10.2018). Profesorul a contribuit definitoriu la fundamentarea traseului de cercetare valorificat în acest articol, şi anume studierea discursurilor populare cu privire la alimentație …

Continue reading

LAUDATIO PENTRU PROFESORUL STELIAN DUMISTRĂCEL LA CONFERIREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI, 29 MARTIE 2012

ALA SAINENCO*          În 2012, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți îi acorda profesorului Stelian Dumistrăcel titlul de doctor honoris causa. A fost și rămâne un gest firesc pentru parcursul Domniei sale, în care consunau recunoștința și gratitudinea universitarilor filologi bălțeni pentru profesorul care a încurajat și a susținut eforturile de …

Continue reading

DE LA FRAZEOLOGISME VERBALE LA COMPUSE SUBSTANTIVALE. O TRĂSĂTURĂ SUI-GENERIS A LIMBII ROMÂNE

[1]  CRISTINEL  MUNTEANU* Obiectivele lucrării Compusele de tipul „coupe-papier” sunt specifice limbilor romanice, fiind întâlnite ca atare şi în limba română. În cele ce urmează îmi propun să fac o caracterizare amănunţită a modului original în care s-a manifestat pe teren românesc acest procedeu general romanic de formare a cuvintelor, încercând să pun în evidenţă, …

Continue reading

NOTE LEXICOGRAFICE

 ION  MĂRII* Precizare: Prezentele note lexicografice fac parte dintr-un serial de astfel de texte lingvistice. D i r e c t, aceste note, în secţiunea a II-a, cea consacrată observaţiilor, se referă, c r i t i c (şi nu c r i t i c i s t), la MDA; i n d i r e c t, însă, ele vizează, desigur, şi r e r e d a c t a r e a, pe sau în baza fişierului marelui nostru dicţionar academic, ca DLR (serie nouă) a DA …

Continue reading

DESPRE O CONSTRUCŢIE ARHAICĂ ATESTATĂ ÎN GRAIURILE ROMÂNEŞTI DIN BANATUL SÂRBESC

 MARIA MARIN * Graiurile româneşti din Banatul sârbesc păstrează o serie de particularităţi învechite sau arhaice, dintre care unele au fost discutate de noi în două intervenţii anterioare (Marin 2020, 2022) sau în lucrarea Graiuri româneşti din Banatul sârbesc. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar (în curs de apariţie la Editura Academiei Române), realizată de un …

Continue reading