Category: Arhiva

VICTOR CELAC, „Orbii care cântă cântece cu poveşti şi minuni” sau despre intertextualitate la Cervantes şi Homer

„ORBII  CARE  CÂNTĂ  CÂNTECE  CU  POVEŞTI  ŞI  MINUNI” SAU  DESPRE  INTERTEXTUALITATE  LA  CERVANTES  ŞI  HOMER VICTOR  CELAC* În acest studiu am abordat câteva pasaje din cunoscutul roman Don Quijote al scriitorului spaniol Miguel de Cervantes, încercând să argumentez că pot fi stabilite conexiuni semnificative cu universul epopeilor homerice şi, în subsidiar, cu un pasaj din …

Continue reading

ANA-MARIA MINUŢ, ION LIHACIU, Observații cu privire la unele dicționare germanoromâne din secolul al XIX-lea

OBSERVAȚII  CU  PRIVIRE  LA  UNELE  DICȚIONARE GERMANO­ROMÂNE  DIN  SECOLUL  AL  XIX-LEA ANA-MARIA  MINUȚ[*], ION  LIHACIU* Introducere Atunci când se ia în discuţie evoluţia diferită a românei, inclusiv în ipostaza de limbă literară, faţă de limbile romanice occidentale, este evidenţiată, printre altele, continuitatea mai redusă, în cazul ei, între faza veche şi cea modernă. Dacă idiomurile …

Continue reading

IUSTINA NICA BURCI, Despre proprietate. Categorii sociale periferice. Studii de toponimie istorică în Muntenia și în Oltenia, București, Editura Pro Universitaria, 2021, 272 p. (Ana-Maria Prisacaru)

IUSTINA NICA BURCI, Despre proprietate. Categorii sociale periferice. Studii de toponimie istorică în Muntenia și în Oltenia, București, Editura Pro Universitaria, 2021, 272 p. Iustina Nica Burci, cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, aduce în atenția publicului interesat o lucrare menită a face clarificări cuprinzătoare asupra conceptului de proprietate …

Continue reading

VALI GANEA, Valea Sălăuței. Repere onomastice, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2020, 208 p. (Daniela Butnaru)

Vali Ganea, Valea Sălăuței. Repere onomastice, Cluj-Napoca, Editura MEGA 2020, 208 p. Lucrarea de față este o monografie antroponimică privind satele așezate în Valea Sălăuței, județul Bistrița-Năsăud. Mărturisim că titlul ne-a făcut să credem că sub umbrela „repere onomastice” vor fi adunate și analizate informații despre cât mai multe tipuri de nume proprii (toponime, antroponime, …

Continue reading

ANDI MIHALACHE, Noțiunea de inscripționare în antropologia absenței (I)

NOȚIUNEA  DE  INSCRIPȚIONARE  ÎN  ANTROPOLOGIA  ABSENȚEI*  (I) ANDI  MIHALACHE** Readuc la viață o întrebare pe care Adrian Marino o punea încă din 1973: „Ce n-a devenit în ultima vreme «eseu»?” (vezi vocea Eseul, în Marino 1973: 604). Inițial, Marino lua act de sen­surile primare ale cuvântului, preluându-le de la Michel de Montaigne: cân­tărire, experiență, degustare, …

Continue reading

MARIANA NASTASIA, Conceptul de inserat biblic – Definiție. Tipologizare. Exemple

CONCEPTUL  DE  INSERAT  BIBLIC  –  DEFINIȚie.  tipologizare.  exemPle MARIANA  Nastasia* „Rațiunea dominantă” a vieții medievale constă în interpretarea în cheie religioasă a tot ce înseamnă lucru sau acțiune. Lumea Evului Mediu este puternic impregnată de simboluri biblice, astfel încât „fiecare eveniment istoric sau literar are tendința de a se cristaliza într-o parabolă, într-un exemplu moral, …

Continue reading

CLAUDIUS-MARIAN TEODORESCU, Un inventar al lexicoanelor (digitale) pentru limba română. Perioada 1973–2022

  UN  INVENTAR  AL  LEXICOANELOR  (DIGITALE)  PENTRU  LIMBA  ROMÂNĂ.  PERIOADA  1973–2022 CLAUDIUS-MARIAN  TEODORESCU* Introducere În prezentul articol voi trece în revistă lexicoane sau resurse similare, digitale sau nu, concepute în România în perioada 1973–2022. Termenul lexicon este aici înțeles în sensul gramaticilor formale de tip generativ (Bidu-Vrânceanu et al. 2005: 289–290). Pentru această prezentare, am …

Continue reading

VLAD COJOCARU, Toponimia ca tezaur lingvistic şi patrimoniu cultural

TOPONIMIA  CA  TEZAUR  LINGVISTIC  ŞI  PATRIMONIU  CULTURAL VLAD  COJOCARU* ALIL_2023_4_Cojocaru Introducere Este toponimia ca ştiinţă, dar şi ca totalitate a numelor geografice, doar o ancilla a istoriei, geografiei, lingvisticii sau ea reprezintă şi altceva, mai nobil şi mai important, ca de exemplu un adevărat tezaur lingvistic sau, mai mult, o componentă a patrimoniului cultural naţional? …

Continue reading

MIOARA DRAGOMIR, Rarităţi lexicale în Hronograf den începutul lumii (ms. 3517 cca 1658–1661)

RARITĂŢI  LEXICALE  ÎN  HRONOGRAF  DEN  ÎNCEPUTUL  LUMII  (MS.  3517  CCA  1658–1661)  –  ANALIZĂ  ÎN  VEDEREA  LUCRULUI  LA  DICŢIONARUL  LIMBII  ROMÂNE  ŞI  LA  DICŢIONARUL  ETIMOLOGIC  AL  LIMBII  ROMÂNE, REDACTATE  SUB  EGIDA  ACADEMIEI  ROMÂNE (LITERA  C,  capăt – chizășie) MIOARA  DRAGOMIR* Lexemele cu litera C pe care le‑am extras din Hronograf den începutul lumii, ms. 3517 pentru …

Continue reading

Anuar de lingvistică și istorie literară, Tom LXIII • 2023

Anuar de lingvistică și istorie literară, Tom LXIII • 2023   SUMAR STUDII, ARTICOLE, NOTE MIOARA DRAGOMIR, Rarităţi lexicale în Hronograf den începutul lumii (ms. 3517 cca 1658–1661) – analiză în vederea lucrului la Dicţionarul limbii române şi la Dicţionarul etimologic al limbii române, redactate sub egida Academiei Române (Litera C, capăt–chizăşie)…[7]/HTML ANA MARIA MINUȚ, …

Continue reading