Author's posts

VICTOR CELAC, „Orbii care cântă cântece cu poveşti şi minuni” sau despre intertextualitate la Cervantes şi Homer

„ORBII  CARE  CÂNTĂ  CÂNTECE  CU  POVEŞTI  ŞI  MINUNI” SAU  DESPRE  INTERTEXTUALITATE  LA  CERVANTES  ŞI  HOMER VICTOR  CELAC* În acest studiu am abordat câteva pasaje din cunoscutul roman Don Quijote al scriitorului spaniol Miguel de Cervantes, încercând să argumentez că pot fi stabilite conexiuni semnificative cu universul epopeilor homerice şi, în subsidiar, cu un pasaj din …

Continue reading

ANA-MARIA MINUŢ, ION LIHACIU, Observații cu privire la unele dicționare germanoromâne din secolul al XIX-lea

OBSERVAȚII  CU  PRIVIRE  LA  UNELE  DICȚIONARE GERMANO­ROMÂNE  DIN  SECOLUL  AL  XIX-LEA ANA-MARIA  MINUȚ[*], ION  LIHACIU* Introducere Atunci când se ia în discuţie evoluţia diferită a românei, inclusiv în ipostaza de limbă literară, faţă de limbile romanice occidentale, este evidenţiată, printre altele, continuitatea mai redusă, în cazul ei, între faza veche şi cea modernă. Dacă idiomurile …

Continue reading

IUSTINA NICA BURCI, Despre proprietate. Categorii sociale periferice. Studii de toponimie istorică în Muntenia și în Oltenia, București, Editura Pro Universitaria, 2021, 272 p. (Ana-Maria Prisacaru)

IUSTINA NICA BURCI, Despre proprietate. Categorii sociale periferice. Studii de toponimie istorică în Muntenia și în Oltenia, București, Editura Pro Universitaria, 2021, 272 p. Iustina Nica Burci, cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor” din Craiova, aduce în atenția publicului interesat o lucrare menită a face clarificări cuprinzătoare asupra conceptului de proprietate …

Continue reading

VALI GANEA, Valea Sălăuței. Repere onomastice, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2020, 208 p. (Daniela Butnaru)

Vali Ganea, Valea Sălăuței. Repere onomastice, Cluj-Napoca, Editura MEGA 2020, 208 p. Lucrarea de față este o monografie antroponimică privind satele așezate în Valea Sălăuței, județul Bistrița-Năsăud. Mărturisim că titlul ne-a făcut să credem că sub umbrela „repere onomastice” vor fi adunate și analizate informații despre cât mai multe tipuri de nume proprii (toponime, antroponime, …

Continue reading

ANDI MIHALACHE, Noțiunea de inscripționare în antropologia absenței (I)

NOȚIUNEA  DE  INSCRIPȚIONARE  ÎN  ANTROPOLOGIA  ABSENȚEI*  (I) ANDI  MIHALACHE** Readuc la viață o întrebare pe care Adrian Marino o punea încă din 1973: „Ce n-a devenit în ultima vreme «eseu»?” (vezi vocea Eseul, în Marino 1973: 604). Inițial, Marino lua act de sen­surile primare ale cuvântului, preluându-le de la Michel de Montaigne: cân­tărire, experiență, degustare, …

Continue reading

MARIANA NASTASIA, Conceptul de inserat biblic – Definiție. Tipologizare. Exemple

CONCEPTUL  DE  INSERAT  BIBLIC  –  DEFINIȚie.  tipologizare.  exemPle MARIANA  Nastasia* „Rațiunea dominantă” a vieții medievale constă în interpretarea în cheie religioasă a tot ce înseamnă lucru sau acțiune. Lumea Evului Mediu este puternic impregnată de simboluri biblice, astfel încât „fiecare eveniment istoric sau literar are tendința de a se cristaliza într-o parabolă, într-un exemplu moral, …

Continue reading

CLAUDIUS-MARIAN TEODORESCU, Un inventar al lexicoanelor (digitale) pentru limba română. Perioada 1973–2022

  UN  INVENTAR  AL  LEXICOANELOR  (DIGITALE)  PENTRU  LIMBA  ROMÂNĂ.  PERIOADA  1973–2022 CLAUDIUS-MARIAN  TEODORESCU* Introducere În prezentul articol voi trece în revistă lexicoane sau resurse similare, digitale sau nu, concepute în România în perioada 1973–2022. Termenul lexicon este aici înțeles în sensul gramaticilor formale de tip generativ (Bidu-Vrânceanu et al. 2005: 289–290). Pentru această prezentare, am …

Continue reading

MĂDĂLINA UNGUREANU, MARIA MORUZ, Dicționar de etno-horonimie românească

DICȚIONAR  DE  ETNO-HORONIMIE  ROMÂNEASCĂ MĂDĂLINA  UNGUREANU*,  MARIA  MORUZ* Context Anglia/ Englitera (Inglitera)/ Anglitera/ Britania (Vretania)/ Albion/ Regatul Unit/ Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord; Grecia (Greția)/ Elada/ Țara Grecească (Țara Grețască); neamț/ german (gherman)/ alaman; polon/ polac/ polonez/ leah sunt forme alternative înregistrate de-a lungul istoriei scrisului în limba română pentru a …

Continue reading

ANATOL EREMIA, Considerații privind toponimia localităților urbane din Basarabia

CONSIDERAȚII  PRIVIND  TOPONIMIA  LOCALITĂȚILOR  URBANE  DIN  BASARABIA ANATOL  EREMIA* Orașele și satele își au destinul lor: un început, o perioadă de creștere și dezvoltare, cu urcușuri, dar și cu decăderi, cu evenimente, fapte și întâmplări care le-au grăbit sau le-au încetinit evoluția. „Omul, înainte de neam, și-a iubit familia, înainte de lume, și-a iubit neamul …

Continue reading

MIRCEA CIUBOTARU, Dialectologie și toponimie: corelații diatopice și semantice (terminologia formelor de relief)

 DIALECTOLOGIE  ȘI  TOPONIMIE:  CORELAȚII  DIATOPICE  ȘI  SEMANTICE  (TERMINOLOGIA  FORMELOR  DE  RELIEF) MIRCEA  CIUBOTARU* Al cincilea volum din seria NALR-Mold.Bucov.[1] (volumul I, din anul 1987, a apărut concomitent cu un volum introductiv, Date despre localități și informatori) a ieșit de sub tipar în ritmul rezonabil al posibilității redactării unei lucrări atât de complexe, dificile științific și …

Continue reading