Author's posts

Anuar de lingvistică și istorie literară, Tom LXII • 2022 IN MEMORIAM STELIAN DUMISTRĂCEL

Anuar de lingvistică și istorie literară, Tom LXII • 2022 IN MEMORIAM STELIAN DUMISTRĂCEL SUMAR PORTRETE, EVOCĂRI LUMINIŢA BOTOŞINEANU, FLORIN-TEODOR OLARIU, Profesorul nostru… [9] DAN S. STOICA, Cuvinte noi? În memoria profesorului Stelian-Traian Dumistrăcel… [13] RUDOLF WINDISCH, In Erinnerung an Stelian Dumistrăcel (19.08.1937 – 18.03.2022)… [17] REMUS ZĂSTROIU, Stelian Dumistrăcel – omul, cercetătorul, profesorul… [25] …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LXI · 2021 DONUM NATALICUM – COȘERIU 100

  SUMAR   STELIAN DUMISTRĂCEL, A fost printre noi, am fost împreună…. (cuvânt-înainte)… [ 5 ] EUGEN MUNTEANU, Portret Eugeniu Coşeriu… [ 11 ]   STUDII, ARTICOLE, NOTE   ION DUMENIUK, NICOLAE MĂTCAŞ, Eugen Coşeriu în interpretarea unor lingvişti sovietici… [ 17 ] STELIAN DUMISTRĂCEL, Eugen Coşeriu: întrebările şi promisiunile începutului… [ 27 ] DUMITRU …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LIX-LX · 2019-2020

SUMAR STUDII MIOARA DRAGOMIR, Rarităţi lexicale în Hronograf den începutul lumii (ms. 3517 cca 1658–1661) – analiză în vederea lucrului la Dicţionarul limbii române şi la Dicţionarul etimologic al limbii române redactate sub egida Academiei Române (litera A)… [ 5 ] ALINA-MIHAELA BURSUC, Câteva consideraţii asupra lexicografiei diacronice actuale… [ 39 ] MIRCEA CIUBOTARU, Politică, …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LVIII · 2018

  SUMAR   [A] EUGEN SIMION – 85   EMANUELA ILIE, Eugen Simion, la aniversare… [ 7 ] DORIS MIRONESCU, Moartea lui Mercuţio, după 25 de ani. O relectură… [ 9 ]   DIN ATELIERUL UNUI DICŢIONAR AL LITERATURII ROMÂNE   LUCIA CIREŞ, Atanasie M[arian] Marienescu… [ 17 ] CONSTANTIN TEODOROVICI, Constanţa Marino-Moscu… [ 19 …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LVII · 2017

  SUMAR   VERBA ET RES. STUDIA LINGUISTICA IN HONOREM MAGISTRI STELIAN DUMISTRĂCEL   Stelian Dumistrăcel – Curriculum vitae… [ 7 ] Titluri, distincţii, omagii… [ 11 ] Listă de lucrări (selectiv)… [ 17 ] Sigle pentru publicaţii periodice… [ 39 ] Comunicări, conferinţe, expuneri publice (selectiv)… [ 41 ]   Tabula gratulatoria… [ 55 …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LVI · 2016

  SUMAR   A. FILOLOGIA ACADEMICĂ IEŞEANĂ. PERSONALITĂŢI, OPERE   PREAMBUL şi SCHIŢE BIOBLIOGRAFICE   Lingvişti şi filologi ieşeni din secolul al XX-lea – membri ai Academiei Române… [ 11 ] ANALIZE, EVOCĂRI   CARMEN-GABRIELA PAMFIL, ELENA TAMBA, Originea condiţional-optativului românesc în concepţia lui Alexandru Philippide… [ 23 ] STELIAN DUMISTRĂCEL, Iorgu Iordan: direcţii de …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LV · 2015

  SUMAR   STUDII ŞI ARTICOLE. ABORDĂRI ALE PROIECTELOR DE CERCETARE FUNDAMENTALĂ   GABRIELA HAJA, ELENA ISABELLE TAMBA,  Cercetarea lexicografică academică actuală: tradiţie şi modernitate… [ 7 ] STELIAN DUMISTRĂCEL, DOINA HREAPCĂ, LUMINIŢA BOTOŞINEANU, Lucrările româneşti de geografie lingvistică şi Dicţionarul limbii române al Academiei: oferta lexicografică a materialului necartografiat şi problema „literarizării”… [ 19 …

Continue reading

Anuar de lingvistică şi istorie literară, Tom LIV · 2014

  SUMAR   STUDII EUGEN MUNTEANU, Material lexical inedit din versiunea „Milescu” revizuită a Vechiului Testament (MS. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române)… [ 7 ] ALIN MIHAI GHERMAN, Un caz de autodefinire prin intermediul limbii: textele calvino-române… [ 105 ] DANA-LUMINIŢA TELEOACĂ, Structuri sintactice cu valenţe stilistice în literatura veterotestamentară …

Continue reading

Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară, Tom LIII – 2013

SUMAR    LUCRĂRILE  COLOCVIULUI  INTERNAŢIONAL  G.  IVĂNESCU – 100  DE  ANI  DE  LA  NAŞTERE (Iaşi, 1 – 2 noiembrie 2012)   EVOCĂRI   MARIUS  SALA,  Un moment aniversar … [ 7 ] GAVRIL  ISTRATE,  G. Ivănescu şi şcoala lingvistică ieşeană … [ 9 ] BOGDAN  C.  SIMIONESCU,  Preocupări filologice academice la Iaşi … [ 11 …

Continue reading

Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară, Tom LII – 2012

SUMAR   STUDII EUGEN  MUNTEANU,  Tradiţia biblică românească. O prezentare sintetică … [ 11 ] RUDOLF  WINDISCH,  Vulgärlateinische Spuren in den Inscriptiones Daciae et Scythiae Minoris  Antiquae? … [ 39 ] AMALIA  DRĂGULĂNESCU,  Palingenezie şi deconstrucţia lumilor în creaţia eminesciană … [ 55 ] STĂNUŢA  CREŢU,  Prezenţă şi uitare. „Cuvinte de trecere” pentru Domnişoara Hus …

Continue reading